Úspech a neúspech

Murray konceptualizoval v rámci výkonu dve hlavné potreby, potrebu dosiahnuť úspech a potrebu vyhnúť sa neúspechu. Potrebu dosiahnuť úspech charakterizuje túžba a orientácia zameraná na dosiahnutie úspechu v určitej oblasti. Potreba vyhnúť sa neúspechu odráža túžbu nezažiť zlyhanie vo výkonovej situácii.

Úspech – je pozitivní výsledek snahy jednotlivca alebo skupiny o dosiahnutia určitého cieľa. Úspech znamená úplné, alebo aspoň čiastočné dosiahnutie plánovaného cieľa.

Neúspech – je negativny vysledí snahy jednotlivca alebo skupiny.

Potreba dosiahnutia úspešného výkonu

„V knize „Výzkumy osobnosti“ Murray definoval potřebu úspěchu ve výkonových situacích (need achievement – nAch) jako potřebu překonávat překážky, uplatňovat své schopnosti, snažit se vykonat něco obtížného tak rychle a dobře, jak je to jen možné“.

Potreba vyhnúť sa neúspechu

Ľudia predpokladajú , že snaha o dobrý výkon je motivovaná dosiahnutím úspechu. Keď však robíme nejakú výkonovú aktivitu, je vo hre tiež možnosť neúspechu. Platí, že motívy sa prejavujú buď tendenciou priblížiť sa k niečomu, alebo sa niečomu vyhnúť.

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *