(National Association of Securities Dealers Automated Quotation system)

The Nasdaq Stock Market je popredným americkým, ale i svetovým akciovým trhom. Je dcérskou spoločnosťou National Association of Securities Dealers, najväčšej samoregulačnej organizácie akciového priemyslu v USA. Nasdaq v Spojených štátoch sprostredkováva viac než polovicu všetkých obchodov s akciami, denne na ňom totiž zmenia svojho majiteľa akcie za zhruba 40 mld. dolárov. Vďaka svojej schopnosti rýchlo adaptovať nové technológie patrí medzi najrýchlejšie rastúce trhy na svete. V Nasdaqu je registrovaných cez 5 300 spoločností, čo je viac ako je súhrn na všetkých ostatných akciových trhoch v USA. Nasdaq pozostáva z viac než 500 tvorcov trhu, tzv. market-makerov, ktorí na princípe dvojcestnej kotácie udávajú na požiadanie u každého jednotlivého titulu kurzy, za ktoré sú ochotný danú akciu kúpiť a predať. Obchodovanie tu prebieha každý pracovný deň od 9:30 do 16:00.

NASDAQ je tzv. over-the-counter trh. Na rozdiel od NYSE je to tzv. vyjednávací trh, kde každý vyjednáva o cene s každým. Neexistuje jediný človek, u ktorého by sa zbiehali príkazy a vykonávali sa. Založený bol roku 1938 (Maloney Act). Ako počítačový systém NASDAQ vznikol v roku 1971. Je to v zásade komunikačná sieť pre vzájomné spojenie medzi  všetkými dealermi obchodujúcimi s danou akciou. Na rozdiel od NYSE je NASDAQ pre treadera veľmi transparentný, lebo umožňuje sledovať všetkých market-makerov pre danú akcii na tzv. LEVEL II obrazovke. Market-maker má rovnakú zodpovednosť ako špecialista , musí vytvárať obojstranný trh (predávať i ponúkať). Na rozdiel od NYSE však u každej akcie môže byť viac market makerov a ďalších účastníkov trhu (ECN).

Fundamentálna analýza 

Najčastejšie používaným prístupom analýzy akcií je fundamentálna analýza, ktorá tiež býva niekedy chybne označovaná len ako finančná analýza. Fundamentálna analýza vychádza z predpokladu, že na trhu existujú podhodnotené a nadhodnotené cenné papiere. Ide o také cenné papiere, ktorých vnútorná hodnota (spravodlivá či teoretická cena), ktorá je stanovená metódami fundamentálnej analýzy, sa líši od aktuálnej ceny kótovanej na niektorom akciovom trhu. Okrem výpočtu vnútornej hodnoty je schopná fundamentálna analýza poskytovať krátkodobé i dlhodobé projekcie ekonomickej a finančnej sily krajiny, odvetvia, sektoru a jednotlivých spoločností.

V podstate poskytuje informácie o stave spoločnosti, o jej postavení na trhu, o jej postavení voči konkurencii, interakcii s trhom a z toho vyplývajúcu vhodnosť/nevhodnosť investovania do daného podniku potenciálnymi investormi.

Kroky Fundamentálnej analýzy:

  1. Globálna analýza (makroekonomická analýza), ktorá analyzuje ekonomiku ako celok a jej vplyv na akciové kurzy.
  2. Odvetvová analýza, ktorá skúma špecifiká odvetvia a ich dopad na akciové kurzy.
  3. Analýza jednotlivých spoločností a finančná analýza (mikroekonomická analýza), ktoré sa pokúšajú ohodnotiť dôležité charakteristiky vybraných spoločností.