KOMERČNÉ BANKY

Komerčné banky Komerčné banky predstavujú podnikateľské subjekty zamerané na obchodovanie s kapitálom v peňažnej forme. Komerčné banky predstavujú sieť spoločností, k členeniu ktorých možno pristupovať z rôznych hľadísk. Najčastejšie sa používa členenie podľa : a) vlastníckeJ formy b) zamerania činnosti Podľa vlastníckej formy sú to : štátne banky – kde vlastníkom je štát, kde má štát kontrolný balík akcií, […]

Čítať viac
BANKOVÝ SYSTÉM V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Systém bánk v SR Zložitý a rozsiahly bankový systém potrebuje ,,riadenie“, ktoré by vykonávalo funkcie, ktoré budú zárukou nepretržitého fungovania celej bankovej sústavy. Takmer vo všetkých krajinách je to centrálna banka. Poznáme dva druhy bankových sústav: 1. jednostupňová banková sústava 2. dvojstupňová banková sústava jednostupňová – banková sústava, pri ktorú je charakteristická existencia jedinej inštitúcie, ktorá […]

Čítať viac
FORMOVANIE BANKOVEJ SÚSTAVY

Banková sústava 1. 1990 – 1. 2. 1992 zriadená centrálna banka – ponechala si názov Štátna banka ČS vzniká prvých sedem komerčných bánk: Komerčná banka, Česká štátna sporiteľňa, ČSOB, Živnostenská a investičná banka, VÚB, Slovenská štátna sporiteľňa 2. 1992 – 31. 12. 1992 Zákon č. 21/1992 Z. z. o bankách – konkrétnejšie vymedzil postavenie a […]

Čítať viac
BANKOVNÍCTVO

História bankovníctva na Slovensku do 1918 Slovensko súčasť Rakúsko-Uhorska ekonomická základňa – baníctvo, hutníctvo 1703 – vznikla prvá banka – Bianco del Giro (založená vo Viedni) – úrokovanie, splácanie štátnych dlhov 1772 – prvý peňažný ústav v Uhorsku – Bratislava = Uhorská kráľovská úverová hlavná pokladnica 1816 – vznikla ako centrálna banka – Privilegovaná rakúska národná […]

Čítať viac
PENIAZE NA SLOVENSKU

Chronologický finančný vývoj penazí „Jedným z hlavných cieľov Slovenska už po jeho vzniku v roku 1993 bolo aj nadviazanie vzťahov s EU. Vzťahy medzi bývalým Česko-Slovenskom a EU vyvrcholili 16.12.1991, keď sa podpísala dohoda medzi EU a ČSFR .  Táto dohoda však neprešla ratifikačným procesom pretože tým že sa Česko-slovensko rozdelilo, bola dohoda bezpredmetná.  A […]

Čítať viac
FUNKCIE PENAZÍ

Určovanie funkcie penazí a) miera hodnôt, meradlo cien b) obeživo (sprostredkúva kúpu a predaj) c) prostriedok akumulácie spojený s tvorbou úspor d) platidlo(pri úverových transakciách) e) všeobecný ekvivalent – to znamená, že sú zúčtovacou jednotkou, všeobecný ekvivalent, ktorý vyjadruje ceny vymieňaných tovarov a služieb. Ceny dokážeme vyjadriť v slovenských korunách, v eurách, amerických dolároch f) uchovávateľ hodnôt (ak ľudia […]

Čítať viac
HISTÓRIA OBCHODU A PENAZÍ

Výmenný obchod V každej spoločnosti prebiehal vývoj výmeny a platidiel iným spôsobom. Závisel od rozličných faktorov predovšetkým od stupňa hospodárskeho rozvoja, od geografickej polohy a domácich zásob surovín. V úlohy primitívnych platidiel vystupovali rôzne tovary a produkty. Buď to boli predmety úžitkovej hodnoty – potraviny, pracovné nástroje, zbrane, suroviny alebo výrobky ozdobného charakteru – mušle, kovové náramky, krúžky, či predmety […]

Čítať viac
Dejiny peňazí a vývoj peňazí

Proces vývoja Historický  proces vývoja platidiel v hospodárskych dejinách ľudstva sa začal vtedy, keď si človek po prvýkrát uvedomil, že okruh životných potrieb si môže rozšíriť výmenou vlastných produktov za iné, než dokázal vyhotoviť sám. Ten, ktorý chcel mať pracovný nástroj z kameňa alebo z iného materiálu, ponúkal zaň napríklad určité množstvo obilia alebo to, čo výrobca či […]

Čítať viac
PENIAZE A BANKOVÝ SYSTÉM

Dopyt po peniazoch Moderná ekonómia učí, že dopyt po peniazoch je motivovaný predovšetkým potrebou ich držby. Pričom najdôležitejšie sú transakčné peniaze, ktorých najdôležitejšou funkciou je slúžiť ako výmenný prostriedok. Podobne realizácia peňažnej funkcie peňazí ako jednotky zúčtovania zjednodušuje výmenu a celý ekonomický život. Držba depozitných peňazí úzko súvisí s ich funkciou ako prostriedku akumulácie a […]

Čítať viac
Peniaze v trhovej ekonomike

Peniaze v ekonomike Peniaze sú tovarom vseobecneho ekvivalentu, lebo je možne za ne vymienať akékoľvek druhy tovarov. Vznikli evolucnym vyojom ako prirodzeny vysledok rozvoja vyroby, delby prace a vymeny tovarov. Vyvyjali sa postupne od vymeny tovarov za platno cez vymenu za kovove zlate, alebo strieborne mince (islo o plnohodnotne peniaze). V sucastnosti sa peniaze pouzivaju […]

Čítať viac