Vízia a stratégia I.B.M.

V spoločnosti IBM môžeme povedať, že hlavnou víziou je udávať tempo vo vytváraní, vývoji a výrobe priemyselne najpokrokovejších informačných technológií, vrátane počítačových systémov, softwaru, sieťových systémov, systémov na uskladnenie údajov a mikroelektroniky. Tieto vyspelé technológie tvoria hodnoty, ktoré spolu s profesionálnymi riešeniami a službami IBM ponúka svojim zákazníkom po celom svete. Stratégia Ako hlavnú stratégiu […]

Čítať viac
I.B.M.

Charakteristika spoločnosti International Business Machines Corporation (IBM), je popredná svetová spoločnosť podnikajúca v odbore informačných technológií. IBM vyrába a predáva počítačový hardvér a softvér a ponúka infraštruktúru, hosťovanie a poradenské služby v oblasti IT, od sálových počítačov až po nanotechnológie. Spoločnosť vznikla v roku 1888 a akciovou spoločnosťou je od 15. júna 1911. Sídlom spoločnosti je […]

Čítať viac
Volume (objem) spoločnosti Microsoft

Volume = objem obchodov, je jednoducho indikátorom vyjadrujúci celkové množstvo kontraktov zobchodovaných v rámci špecifického časového úseku (napr. hodina, deň, týždeň, mesiac…). Inými slovami, hodnota volume nám hovorí, ako veľmi sa v daný okamih obchodovalo – vysoká hodnota VOL znamená že v daný časový úsek prebehlo mnoho obchodov a naopak. Pokiaľ je napríklad denný VOL 1000, znamená to, […]

Čítať viac
Vnútorná hodnota akcie spoločnosti Microsoft Corporation

Súčasťou tejto analýzy bude aj porovnanie vnútornej hodnoty a ceny akcie na trhu. Jej hlavným zámerom bude stanoviť objektívnu cenu akcie  a sledovať, či je na trhu nadhodnotená/podhodnotená . Na základe takejto analýzy možno z časti predpovedať vývoj akcie do budúcna. Táto metóda vychádza z predpokladu že trhová cena je len osciláciou okolo vnútornej hodnoty akcie. Ak je trhová […]

Čítať viac
Porovnanie spoločnosti Microsoft a konkurencie

Možno povedať, že spoločnosť Microsoft Corporation má významné postavenie na trhu v oblasti aplikačného software, pretože jeho trhová kapitalizácia (počet akcií*cena akcie) je najvyššia 189,5 bilióna (miliardy) a predstavuje približne 50,7 % celkovej trhovej kapitalizácie všetkých spoločností na trhu, pričom na trhu sa pohybuje 99 spoločností. Okrem toho tri nasledujúce najväčšie spoločnosti Oracle, SAP a […]

Čítať viac
Konkurencia spoločnosti Microsoft Corporation

Oracle Corporation Oracle Corporation je jedna z najväčších spoločností, poskytujúca podnikový softvér na svete,  ktoré vyvíjajú relačné databázy, nástroje pre vývoj a správu databáz či customer relationship management (CRM) systémy. Predmetom podnikania Oracle sú informácie — ako ich spravovať, používať, zdieľať a ochraňovať. Spoločnosť založili Lawrence J. Ellison, Robert N. Miner a Edward Oates v […]

Čítať viac
Úrokové sadzby pre podnikateľov

Úrokové sadzby sú pre podnikanie dôležité z hľadiska financovania podniku a jeho investícií z cudzích zdrojov ako aj investorov čerpajúcich finančné prostriedky pre svoje investície. Rast úrokových sadzieb je v poslednom období vyvolaný finančnou krízou, ktorá vyvoláva medzi poskytovateľmi úverov nedôveru voči jej dlžníkom z hľadiska schopnosti splácania a bonity. Z tohto dôvodu zvyšujú ceny úrokových sadzieb. Výsledkom je že úvery nie […]

Čítať viac
Makroekonomická analýza Microsoft

Analýza makroprostredia Predpokladá sa, že vývoj kurzu cenného papiera závisí od vývoja niekoľkých makroekonomických ukazovateľov. Samozrejme, že existuje viacero druhov cenných papierov (tie najbežnejšie sú podnikové akcie a obligácie, resp. dlhopisy), pričom ich správanie je v závislosti od vývoja makroukazovateľov rozdielne. Vo všeobecnosti sa skúmajú veličiny ako hrubý domáci produkt, miera inflácie, úrokové sadzby alebo daňové sadzby. […]

Čítať viac
Charakteristika a popis NASDAQ

(National Association of Securities Dealers Automated Quotation system) The Nasdaq Stock Market je popredným americkým, ale i svetovým akciovým trhom. Je dcérskou spoločnosťou National Association of Securities Dealers, najväčšej samoregulačnej organizácie akciového priemyslu v USA. Nasdaq v Spojených štátoch sprostredkováva viac než polovicu všetkých obchodov s akciami, denne na ňom totiž zmenia svojho majiteľa akcie […]

Čítať viac