Horizontálne väzby podniku

Väzby podnikov Horizontálne väzby podnikov sú vzťahy podnikateľských subjektov a vzťahy podniku ku konečnému spotrebiteľovi, ktorým sú domácnosti. Vzťahy podnikov majú podobu obchodných záväzkových vzťahov, alebo – medzi konkurenčnými podnikmi – ide o prestížne, súťaživé vzťahy. Obchodné záväzkové vzťahy vznikajú predovšetkým na základe zmlúv. K základným druhom zmlúv podľa Obchodného zákonníka patrí kúpna zmluva, zmluva […]

Čítať viac
BANKOVNÍCTVO

História bankovníctva na Slovensku do 1918 Slovensko súčasť Rakúsko-Uhorska ekonomická základňa – baníctvo, hutníctvo 1703 – vznikla prvá banka – Bianco del Giro (založená vo Viedni) – úrokovanie, splácanie štátnych dlhov 1772 – prvý peňažný ústav v Uhorsku – Bratislava = Uhorská kráľovská úverová hlavná pokladnica 1816 – vznikla ako centrálna banka – Privilegovaná rakúska národná […]

Čítať viac
Vývoj obchodu v Nemecku a Japonsku

Tieto dve krajiny sa po roku 1930 snažili nahradzovať zásady liberalizácie v ekonomike a obchode rozsiahlymi intervenciami štátu do domácej ekonomiky. To malo za následok militarizáciu a aktivizáciu vojenského priemyslu. Vývoj obchodu Výsledok porúch v liberálnom svetovom poriadku, ktorý sa objavil po roku 1929, mal za následok postupný kolaps medzinárodného obchodu a kapitálových trhov. Rastové procesy boli […]

Čítať viac
Podnikateľské schopnosti

Na to aby z nás bol úspešný človek a najmä podnikateľ je nevyhnutné mať v sebe: Zodpovednosť– bez zodpovednosti je život nemožný. Je základom života. Za všetko čo robíme musíme byť plne zodpovední – za seba, za svoje rozhodnutia, za prácu, za rodinu, za svojich pracovníkov, svoju firmu, obchod, školu ale aj za celú spoločnosť a dianie na celom […]

Čítať viac
Vertikálne väzby podniku

Väzby podniku Vertikálne väzby podniku a štátu, obce a verejnosti majú čiastočne mocenský charakter. Charakter trhového mechanizmu, podľa ktorého sa správajú podniky, vyžaduje existenciu ekonomického centra štátu a obce, ktoré sú inštitúciami s vertikálnou interakciou na podniky. Úlohou ekonomického centra štátu (ministerstvo hospodárstva, ministerstvo financií a ďalšie hospodárske ministerstvá) je pôsobiť na rozvoj aktivity podnikateľských […]

Čítať viac