PENIAZE NA SLOVENSKU

Chronologický finančný vývoj penazí „Jedným z hlavných cieľov Slovenska už po jeho vzniku v roku 1993 bolo aj nadviazanie vzťahov s EU. Vzťahy medzi bývalým Česko-Slovenskom a EU vyvrcholili 16.12.1991, keď sa podpísala dohoda medzi EU a ČSFR .  Táto dohoda však neprešla ratifikačným procesom pretože tým že sa Česko-slovensko rozdelilo, bola dohoda bezpredmetná.  A […]

Čítať viac
HISTÓRIA VÝVOJA OBCHODU VO SVETE

USA: Vďaka obrovským vojenským dodávkam do Európy a Ázie zaznamenalo USA po roku 1940 ojedinelý hospodársky rast. Ten sa premietol do získania rozhodujúceho ekonomického a technologického náskoku voči ostatným veľmociam. Bývalý ZSSR: Bývalý ZSSR chcel taktiež urýchliť ekonomický rozvoj a tak vykonal množstvo radikálnych krokov v oblasti likvidácie súkromného vlastníctva. Vytvoril štátom riadené a vlastnené podniky […]

Čítať viac
Cesta k podnikateľskému úspechu

Ak chcete odštartovať cestu k úspechu , potom spoznajte pravidlá a zásady, ktorými sa budete nekompromisne riadiť. Pravidlá: Rozvíjajte silu vôle. Úspech prichádza len k tým, ktorí ho chcú. Zapamätajte si úspech je kombináciou tvrdej práce a veľkých snov. Sledujte svoje ciele! Rozvíjajte predstavu svojho zámeru. V myšlienkach si svoj plán analyzujte do detailov. Potom si napíšte, čo kedy a ako […]

Čítať viac
Ciele podniku

Podnikové ciele V trhovom podnikateľskom prostredí sa úlohy a postavenie podniku odvodzujú od požiadaviek podnikateľského prostredia a vnútorných disponibilných zdrojov podniku. Zmeny vnútorných disponibilných zdrojov (počet a štruktúra pracovníkov, inovácia techniky a technológie, výrobná kapacita) vyvolávajú potrebu aktualizácie cieľového poslania podniku. Podniky v silnejúcom konkurenčnom prostredí neustále hľadajú nové podnikateľské príležitosti, riešia rizikové situácie, z […]

Čítať viac
FUNKCIE PENAZÍ

Určovanie funkcie penazí a) miera hodnôt, meradlo cien b) obeživo (sprostredkúva kúpu a predaj) c) prostriedok akumulácie spojený s tvorbou úspor d) platidlo(pri úverových transakciách) e) všeobecný ekvivalent – to znamená, že sú zúčtovacou jednotkou, všeobecný ekvivalent, ktorý vyjadruje ceny vymieňaných tovarov a služieb. Ceny dokážeme vyjadriť v slovenských korunách, v eurách, amerických dolároch f) uchovávateľ hodnôt (ak ľudia […]

Čítať viac