IBM je celosvetovo pôsobiacou spoločnosťou v oblasti IT. Už od samého vzniku sa spoločnosť orientovala na globálne trhy a v súčasnosti má svoje zastúpenie v 236 krajinách po celom svete. Konkrétne krajiny.

Vďaka početnému zastúpeniu pobočiek IBM po celom svete dosahuje prvenstvo aj vo sfére predaja softwaeru a hardwaeru na svetových trhoch. Spoločnosť IBM je podľa agentúry. Gartner celosvetovým lídrom na trhu s aplikačnou infraštruktúrou a middleware softvérom. Spoločnosť Gartner rebríček zostavila na základe celosvetových tržieb firiem v roku 2012. IBM sa umiestnila na prvom mieste už dvanásty rok za sebou.

IBM je hlavným dodávateľom softvéru, s trhovým podielom na úrovni 30,9 percenta, uvádza sa v správe agentúry Gartner. Celosvetový trh s infraštruktúrou aplikácií a middleware softvérom vlani podľa analytickej spoločnosti Gartner narástol o päť percent na 20 miliárd dolárov.

Spoločnosť IBM získala prvenstvo aj v oblasti dodávky softvérových produktov Business Process Management s 28,6 percentným trhovým podielom. Agentúra Gartner tiež oznámila, že silný rast spoločnosť IBM dosahuje v kľúčových segmentoch ako je napríklad IBM Smarter Commerce, vrátane E-Commerce ako aj v oblasti automatizácie v marketingu. IBM pri inciatíve Smarter Commerce pomáha podnikom transformovať svoj biznis v súlade s rastúcimi nárokmi “digitálnych zákazníkov” pričom cieľom je aj získanie nových klientov.

Spoločnosť IBM získala už štvrtý rok za sebou najväčší podiel na celosvetovom trhu so softvérom pre podnikanie na sociálnych sieťach. Firemné využitie interných sociálnych sietí naďalej rastie a v roku 2012 presiahol celosvetový trh s podnikovými sociálnymi sieťami hodnotu jednej miliardy dolárov, čo predstavuje medziročne 25 percentný rast.

Nedodržanie GDPR stálo malé firmy vysoké sankcie

General Data Protection Regulation nadobudla účinnosť 25.5.2018. GDPR sa týka každého kto zhromažďuje a spracováva osobné údaje, vrátane spoločností a inštitúcií mimo EÚ, ktoré pôsobia na našom trhu. S vypracovním GDPR dokumentácie vám profesionálne pomôže spoločnosť SAFEDATA. GDPR po novom zaviedlo povinne zriadiť niektorým subjektom novú funkciu DPO (Data Protection Officer) osobu, ktorá bude dohliadať nad spracovaní osobných údajov.

Priame zahraničné investície spoločnosti:

Priame zahraničné investície podporujú rozvoj ekonomík, zvyšujú zamestnanosť v regiónoch a pozitívne vplývajú aj na obchodnú bilanciu. Zahraniční investori vstupujú na nové trhy z dôvodu diverzifikácie predaja, kvôli kvalifikovanej a lacnej pracovnej sile, či už z dôvodu zvýšenia obratu. Podmienkou pre vstup je však atraktívne prostredie, ktoré sa spája s kvalitnou infraštruktúrou, s kvalifikovanou ale zároveň lacnou pracovnou silou, s množstvom potenciálnych zákazníkov. Hostiteľská krajina má možnosť prilákať nových investorov do regiónov aj vďaka investičnej pomoci, napríklad vo forme investičných stimulov, ktoré môžu byť v podobe daňových úľav, finančných príspevkov či príspevkov na podporu služieb alebo environmentálne úľavy. Na obrázku 3 sú zobrazené priame zahraničné investície spoločnosti IBM od roku 2007 až po rok 2011. Ako je možné vidieť na tomto obrázku v najväčšom množstve investuje IBM do Číny a to práve kvôli lacnej pracovnej sile ale aj kvôli zrastajúcemu počtu iných veľkých investícii do elektroniky. Podľa UNCTAD Čína je na prvom mieste s počtom vytvorených pracovných miest ale aj s počtom investícií do elektroniky, do dopravných prostriedkov ale aj chemického odvetvia. Dynamika rastu spotrebiteľského trhu motivuje čoraz viac zahraničných firiem vyrábať v Číne.