TATRABANKA

Vznik TB Vznikla v roku 1993 ako prvá súkromná banka na Slovensku. V súčasnosti je Tatra banka moderná univerzálna banka s komplexnou ponukou bankových služieb a riešení v oblasti spravovania financií pre firemných ako aj individuálnych klientov. Misia Tatra banky: Posúvame hranice bankovníctva…prinášame výnimočný osobný a finančný komfort klientom, ktorým záleží na tom, kto a […]

Čítať viac
Projektový cyklus

Podmienky na poskytovanie úveru sú pri všetkých úveroch dá sa povedať úplne rovnaké: Podmienky na poskytnutie úveru – právnická alebo fyzická osoba (podnikateľ) • existujúci klient – minimálne 1 rok vykonáva podnikateľskú činnosť (1 ukončené účtovné obdobie) • nový klient – minimálne 2 roky vykonáva podnikateľskú činnosť (2 ukončené účtovné obdobia) • spĺňa stanovené kritériá […]

Čítať viac
Úverové produkty malým a stredným podnikateľom vybraných bánk

Úverové produkty Na slovenskom trhu je vysoká konkurencia medzi bankami pri poskytovaní bankových služieb medzi ktoré patrí aj poskytovanie úverov. V dnešnej dobe už každý hovorí o kríze, ktorá postihla aj náš štát a preto podnikatelia majú obavy žiadať o úver a zadlžovať sa v tejto neistej dobe. Každý podnikateľ či už pri štarte alebo […]

Čítať viac
Postavenie Slovenska v medzinárodnom podnikaní

Vonkajšie ekonomické vzťahy – ovplyvňujú vnútornú výkonnosť národného hospodárstva – sú podstatným činiteľom pri udržiavaní ekon. rovnováhy krajiny a jej zapojení do medzinárodnej deľby práce. Vyspelé krajiny potvrdzujú že čím je ekonomický rozmer národného hospodárstva menší a čím je absencia rozvojových, najmä prírodných zdrojov citeľnejšia, tým je akútnejšia potreba jeho hlbšieho zapojenia sa do medzinárodných […]

Čítať viac