Rozvojové krajiny

Všeobecná charakteristika rozvojových krajín: V priebehu 50. a 60. rokov došlo k rozmachu národnooslobovacieho hnutia a v jeho dôsledku k rozpadu koloniálnej sústavy. Z bývalých kolónií, polokolónií a závislých území vznikli desiatky nových politicky samostatných štátov, ktoré označujeme spoločným názvom rozvojové krajiny(RK). Patrí k nim vyše 150 krajín ležiacich prevažne na južnej pologuli. Charakteristické črty […]

Čítať viac
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania

Národná agentúra NARMSP podporuje rast a rozvoj malého a stredného podnikania na Slovensku s cieľom posilniť konkurencieschopnosť sektorov rámci spoločného trhu Európskej unii a na trhoch tretích krajín. Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (ďalej len NARMSP) vznikla v roku 1993 spoločnou iniciatívou Európskej únie a vlády SR. Podporuje rozvoj a rast malého […]

Čítať viac
Medzinárodný menový systém a platobná bilancia

Systém zlatého štandardu a jeho zánik Obeh tovarov zabezpečovali zlaté mince, bankovky a šeky, opierala sa o voľnú razbu mincí, o voľnú vymeniteľnosť (konvertibility) peňažných znakov za zlato, čo zabezpečovalo pevnosť menových kurzov, umožňoval automatické vyrovnávanie PB, Počas 1. svetovej vojny – došlo k zrušeniu vymeniteľnosti bankoviek za zlato, bol zakázaný vývoz zlata, rozvinula sa […]

Čítať viac
Potreba a túžba po moci

Moc – túžba po moci Potreba moci se projevuje snahou riadiť či ovlivňovat společenské dění, chování a prožívání druhých lidí, případně získat přístup ke zdrojům bohatství. Mnoho lidí usiluje o dosažení vysoké sociální pozice a s ní spojeného vlivu nebo o ovládání blízkých lidí v soukromém životě. Jedná se tedy o důležitý sociální motiv, jehož […]

Čítať viac
Zdroje a proces financovania malých a stredných podnikov na území Slovenskej republiky

Zdroje financovania Dôležitou úlohou každého podnikateľa je získať toľko kapitálu (zdrojov), koľko potrebuje. Pritom platí pravidlo, že dlhodobé aktíva (dlhodobý hmotný, nehmotný, finančný majetok) by mali byť financované dlhodobými zdrojmi a krátkodobé aktíva ako zásoby a pohľadávky by mali byť financované krátkodobými zdrojmi, napr. krátkodobými úvermi. Podnikateľ by si mal položiť niekoľko základných otázok a […]

Čítať viac