Úspech a neúspech

Úspech a neúspech Murray konceptualizoval v rámci výkonu dve hlavné potreby, potrebu dosiahnuť úspech a potrebu vyhnúť sa neúspechu. Potrebu dosiahnuť úspech charakterizuje túžba a orientácia zameraná na dosiahnutie úspechu v určitej oblasti. Potreba vyhnúť sa neúspechu odráža túžbu nezažiť zlyhanie vo výkonovej situácii. Úspech – je pozitivní výsledek snahy jednotlivca alebo skupiny o dosiahnutia […]

Čítať viac
Finančné zdroje malých a stredných podnikov

Zdroje v malých a stredných podnikoch V malých a stredných podnikoch sa financovanie orientuje na využitie všetkých dostupných zdrojov, pretože trpia chronickým nedostatkom kapitálu. Majú tiež obmedzený prístup k niektorým finančným zdrojom, predovšetkým kvôli vysokej rizikovosti a ich krátkej životnosti. Na prelome tisícročí bolo financovanie a absencia možností financovania malých a stredných podnikov jednou z […]

Čítať viac
Aktuálna situácia v oblasti rozvoja strategického manažmentu

Spojením dvoch škôl resp. prístupov, ktorých predstaviteľmi sú na jednej strane Igor Asnoff a na druhej strane Henry Mintzberg vzniknú štyri prístupy strategického manažmentu, ktoré sú usporiadané v dvojfaktorovej matici: • racionálne plánovanie, • logický inkrementalizmus, • riadené spoznávanie, • spontánna stratégia. Pred definovaním jednotlivých prístupov je potrebné definovať cieľovú a procesnú orientáciu. Cieľová orientácia […]

Čítať viac
Fázy vývoja strategického manažmentu podľa Gluecka, Kaufmana a Wallecka

Fázy strategického manažmentu Tieto fázy boli sformulované na základe etáp: – finančné plánovanie, – dlhodobé plánovanie, – environmentálne plánovanie, – integrované strategické plánovanie. Vypracovanie GDPR od outsourcingovej spoločnosti SAFEDATA General Data Protection Regulation nadobudla účinnosť 25.5.2018. GDPR sa týka každého kto zhromažďuje a spracováva osobné údaje, vrátane spoločností a inštitúcií mimo EÚ, ktoré pôsobia na […]

Čítať viac
Svetové hospodárske prostredie a medzinárodné podnikanie

Význam svetového hospodárskeho prostredia (SHP) pre medzinárodné podnikanie SH – zložitý celosvetový organizmus ekonomicko- politickej povahy, tvorený ekonomickými komplexmi a vzťahmi medzi nimi predstavuje reálne prostredie pre MP firiem aj pre vývoj ekonomík. Ekonomický komplex, ako základný prvok, subjekt SH , disponuje 8 znakmi: 1. Prírodné podmienky (dané prírodou- suroviny) 2. Ekonomické podmienky (dané činnosťou […]

Čítať viac