Volume = objem obchodov, je jednoducho indikátorom vyjadrujúci celkové množstvo kontraktov zobchodovaných v rámci špecifického časového úseku (napr. hodina, deň, týždeň, mesiac…). Inými slovami, hodnota volume nám hovorí, ako veľmi sa v daný okamih obchodovalo – vysoká hodnota VOL znamená že v daný časový úsek prebehlo mnoho obchodov a naopak.

Pokiaľ je napríklad denný VOL 1000, znamená to, že v daný deň bolo zobchodovaných celkom 1000 kontraktov príslušného trhu, nezávisle na tom, koľko na krátku stranu a koľko na dlhú. Pokiaľ je napríklad dennom VOL 1, potom za celý obchodný deň bol zobchodovaný iba jeden jediný kontrakt.

Informuje nás o tom, ako veľmi sa v daný okamih obchoduje, alebo obchodovalo. Tento indikátor má pre nás váhu v posúdení vstupu na trh. Až na výnimky neradi vstupujeme na trh, kde je objem obchodov nízky, pretože sa často stáva, že musíte dlho čakať na exekúciu a taktiež ju nemusíte dostať, aj keď sa ceny vyhupnú na vaši požadovanú – ide spíše o komoditní trhy než forex.

Volume sa samozrejme mení na základe trhu a fundamentálnych správ. Na tomto indikátore je tiež dobré sledovať skúsenosť, kedy a ktoré  hodiny je daný trh najlikvidnejší, čo vám ukáže krátka história. Potom viete, kedy sa do obchodov všeobecne nepúšťať.

Čo sa týka hodnôt, na komoditných trhoch môžete vidieť volume u väčšiny grafických a dátových údajov. Všeobecne považujeme v týchto trhoch za dobré objemy cez 10 000. Ide však o špecifikum trhu a pri likvidných trhoch ako ropa a zlato sú správnym ukazovateľom stovky tisíc obchodov.

Ďalej tento indikátor používame na sledovanie najlikvidnejšieho mesiaca u futures trhov. Likvidita sa postupne prelieva do najsilnejšieho mesiaca a my sledovaním voláme indikátorov môžeme reagovať a presúvať tak svoju pozornosť na aktuálne likvidné kontrakty.

Ako posledné vodítko má pre nás pozorovaciu schopnosť dianie na trhu. Keď rastie volume, väčšinou sa tvorí alebo pokračuje trend a naopak. To sú hlavné informácie, ktoré tu využívame.

Výsledok

Objem obchodov má podľa grafu klesajúci trend a za posledných 6 mesiacov oslabil z hodnoty viac ako 30 000 na hodnotu medzi 21 000 a 22 000. V tomto prípade možno povedať, že tento trend bude pri znižujúcej sa cene akcií pokračovať naďalej. Tento vývoj možno pripisovať zníženej ochote investorov investovať svoje prostriedky zo strachu pred stratou a znehodnotenia svojich vkladov a takisto ako poučenie zo stratených investícií po vypuknutí finančnej krízy.