V spoločnosti IBM môžeme povedať, že hlavnou víziou je udávať tempo vo vytváraní, vývoji a výrobe priemyselne najpokrokovejších informačných technológií, vrátane počítačových systémov, softwaru, sieťových systémov, systémov na uskladnenie údajov a mikroelektroniky. Tieto vyspelé technológie tvoria hodnoty, ktoré spolu s profesionálnymi riešeniami a službami IBM ponúka svojim zákazníkom po celom svete.

Stratégia

Ako hlavnú stratégiu spoločnosti IBM môžeme považovať dosiahnutie cieľa byť najlepším poskytovateľom hardvérových ale hlavne softvérových zariadení pre svojich zákazníkom. S touto stratégiou je prepojená aj ďalšia stratégia a to byť konkurencie schopný na trhoch informačno komunikačných technológií.

Poslaním spoločnosti IBM je pomocou integrovaných, flexibilných a efektívnych riešení pomáhať svojim zákazníkom redukovať náklady a zvýšiť tak ich konkurencieschopnosť na trhu. Spoločnosť IBM má viacero stratégii do budúcnosti. Ide o novú produktovú stratégiu nazývanú „Think“. Nová stratégia „Think“ spája oblasť osobných počítačov a plány IBM v oblasti e-biznisu na vyžiadanie (e-business on demand). Tieto plány sú dôsledkom volania zákazníkov po nepretržite pracujúcich výpočtových systémoch , ktoré dokáže v reálnom čase reagovať na zvýšený dopyt generovaný ich klientmi. Ďalšia produktová stratégia IBM MobileFirst, ktorá má priniesť zákazníkom zážitok z jazdy v inteligentne komunikujúcom vozidle budúcnosti.

IBM sa nezameriava len na produktové stratégie ale aj o ochranu životného prostredia a efektívne využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Riešenie HyRef pomôže energetickým firmám zvýšiť spoľahlivosť obnoviteľných zdrojov energie. Riešenie spája predpoveď počasia s analytickými nástrojmi, ktoré predvídajú dostupnosť veternej a solárnej energie. Energetickým firmám umožňuje do rozvodných sietí integrovať viac energie z obnoviteľných zdrojov, čo pomôže znížiť emisie CO2.

Štruktúra spoločnosti:

Spoločnosť IBM bola založená v roku 1911 Tomasom Watsonom pod názvom Tabulating Machine Company. V tom čase bol Tomas Watson generálnym riaditeľom spoločnosti, ktorá vyrábala počítadlá založené na mechanických prevodoch. Za prvý rok existencie dosiahla firma zisk milión dolárov a mala cez tisíc zamestnancov. O 10 rokov neskôr sa firma rozrástla a zamestnávala už viac ako tritisíc zamestnancov, tentokrát už pod názvom IBM.

Postupom času sa obchody spoločnosti IBM rozšírili do Európy , Južnej Ameriky, Ázie a Austrálie. IBM je 18. najväčšou firmou v Spojených štátoch a 33. najväčšou na svete. S takmer pol milióna zamestnancov po celom svete má IBM organizačnú štruktúru, ktorá je veľmi zložitá. Organizačná štruktúra IBM sa vyvíjala niekoľko desaťročí po rade pokusov a omylov do súčasnej podoby.  Je založená na funkčnom prístupe, to znamená, že spoločnosť je rozdelená do určitých divízií, ktoré sa špecializujú na vykonanie určitej úlohy alebo činnosti.

Organizačná štruktúra IBM začína generálnym riaditeľom, ktorým je Virginia Rometta. Popri generálnom riaditeľovi funguje predstavenstvo spoločnosti, ktoré mu pomáha pri vykonávaní jeho každodenných povinností a uľahčuje mu dohliadať na spoločnosť s toľkými zamestnancami. Hneď pod generálnym riaditeľom je rada starších viceprezidentov, vrátane finančného riaditeľa, riaditeľa pre softvérové systémy a hardvéru a riaditeľa pre novovznikajúce technológie.

Odtiaľ sa organizačná štruktúra rozdeľuje na čiastkové  spoločnosti, divízie, ktoré majú vlastné organizačné štruktúry. Tento systém zabezpečuje, že podnik napreduje stabilne a bez zbytočných chýb s využitím všetkých týchto prekrývajúcich sa divízií.