Trhy pôsobenia spoločnosti I.B.M

IBM je celosvetovo pôsobiacou spoločnosťou v oblasti IT. Už od samého vzniku sa spoločnosť orientovala na globálne trhy a v súčasnosti má svoje zastúpenie v 236 krajinách po celom svete. Konkrétne krajiny. Vďaka početnému zastúpeniu pobočiek IBM po celom svete dosahuje prvenstvo aj vo sfére predaja softwaeru a hardwaeru na svetových trhoch. Spoločnosť IBM je podľa agentúry. Gartner celosvetovým lídrom […]

Čítať viac
Vízia a stratégia I.B.M.

V spoločnosti IBM môžeme povedať, že hlavnou víziou je udávať tempo vo vytváraní, vývoji a výrobe priemyselne najpokrokovejších informačných technológií, vrátane počítačových systémov, softwaru, sieťových systémov, systémov na uskladnenie údajov a mikroelektroniky. Tieto vyspelé technológie tvoria hodnoty, ktoré spolu s profesionálnymi riešeniami a službami IBM ponúka svojim zákazníkom po celom svete. Stratégia Ako hlavnú stratégiu […]

Čítať viac
I.B.M.

Charakteristika spoločnosti International Business Machines Corporation (IBM), je popredná svetová spoločnosť podnikajúca v odbore informačných technológií. IBM vyrába a predáva počítačový hardvér a softvér a ponúka infraštruktúru, hosťovanie a poradenské služby v oblasti IT, od sálových počítačov až po nanotechnológie. Spoločnosť vznikla v roku 1888 a akciovou spoločnosťou je od 15. júna 1911. Sídlom spoločnosti je […]

Čítať viac
Horizontálne väzby podniku

Väzby podnikov Horizontálne väzby podnikov sú vzťahy podnikateľských subjektov a vzťahy podniku ku konečnému spotrebiteľovi, ktorým sú domácnosti. Vzťahy podnikov majú podobu obchodných záväzkových vzťahov, alebo – medzi konkurenčnými podnikmi – ide o prestížne, súťaživé vzťahy. Obchodné záväzkové vzťahy vznikajú predovšetkým na základe zmlúv. K základným druhom zmlúv podľa Obchodného zákonníka patrí kúpna zmluva, zmluva […]

Čítať viac
Vertikálne väzby podniku

Väzby podniku Vertikálne väzby podniku a štátu, obce a verejnosti majú čiastočne mocenský charakter. Charakter trhového mechanizmu, podľa ktorého sa správajú podniky, vyžaduje existenciu ekonomického centra štátu a obce, ktoré sú inštitúciami s vertikálnou interakciou na podniky. Úlohou ekonomického centra štátu (ministerstvo hospodárstva, ministerstvo financií a ďalšie hospodárske ministerstvá) je pôsobiť na rozvoj aktivity podnikateľských […]

Čítať viac
Ciele podniku

Podnikové ciele V trhovom podnikateľskom prostredí sa úlohy a postavenie podniku odvodzujú od požiadaviek podnikateľského prostredia a vnútorných disponibilných zdrojov podniku. Zmeny vnútorných disponibilných zdrojov (počet a štruktúra pracovníkov, inovácia techniky a technológie, výrobná kapacita) vyvolávajú potrebu aktualizácie cieľového poslania podniku. Podniky v silnejúcom konkurenčnom prostredí neustále hľadajú nové podnikateľské príležitosti, riešia rizikové situácie, z […]

Čítať viac
Podstata, znaky a vlastnosti podniku

Vlastnosti podniku Najdôležitejším podnikateľským subjektom v trhovej ekonomike je podnik. Definícií podniku existuje v odbornej literatúre viacero. Presne definovať tak zložitý útvar ako je podnik, tak, aby bola zachytená celá jeho podstata v plnom rozsahu je problematické. V Obchodnom zákonníku sa vymedzuje podnik takto: Podnikom sa rozumie súbor hmotných, ako aj osobných a nehmotných zložiek […]

Čítať viac
Podnikanie a jeho subjekty

Subjekty podnikania Pojmy podnikanie, podnikavosť a podnikateľ sú nevyhnutnými znakmi každej trhovej ekonomiky. Pri vymedzení podstaty podnikania je pomerne obtiažne určiť presné hranice pojmu podnikanie a manažment. Rozdiel medzi podnikaním a manažmentom sa hľadá najmä v tom, že manažmentom sa podnikanie racionálne uvádza do života. Podnikanie je činnosť, ktorú vykonáva podnikateľ samostatne, vlastným menom a […]

Čítať viac
TATRABANKA

Vznik TB Vznikla v roku 1993 ako prvá súkromná banka na Slovensku. V súčasnosti je Tatra banka moderná univerzálna banka s komplexnou ponukou bankových služieb a riešení v oblasti spravovania financií pre firemných ako aj individuálnych klientov. Misia Tatra banky: Posúvame hranice bankovníctva…prinášame výnimočný osobný a finančný komfort klientom, ktorým záleží na tom, kto a […]

Čítať viac
Projektový cyklus

Podmienky na poskytovanie úveru sú pri všetkých úveroch dá sa povedať úplne rovnaké: Podmienky na poskytnutie úveru – právnická alebo fyzická osoba (podnikateľ) • existujúci klient – minimálne 1 rok vykonáva podnikateľskú činnosť (1 ukončené účtovné obdobie) • nový klient – minimálne 2 roky vykonáva podnikateľskú činnosť (2 ukončené účtovné obdobia) • spĺňa stanovené kritériá […]

Čítať viac