USA:

Vďaka obrovským vojenským dodávkam do Európy a Ázie zaznamenalo USA po roku 1940 ojedinelý hospodársky rast. Ten sa premietol do získania rozhodujúceho ekonomického a technologického náskoku voči ostatným veľmociam.

Bývalý ZSSR:

Bývalý ZSSR chcel taktiež urýchliť ekonomický rozvoj a tak vykonal množstvo radikálnych krokov v oblasti likvidácie súkromného vlastníctva. Vytvoril štátom riadené a vlastnené podniky v priemysle a poľnohospodárstve, a tiež zaviedol plánovanie ako alternatívu k funkcii trhu. Dynamickejší rast ekonomiky mala zabezpečiť vysoká miera investícií na úkor priamej spotreby. V zahraničnom obchode zaviedli štátny monopol, ktorý mal za úlohu podriadiť jeho činnosť socialistickej deľbe práce.  A cieľom tejto deľby práce bolo práve to urýchlenie ekonomického rozvoja najprv v ZSSR a potom v ostatných socialistických krajinách združených v integračnom spoločenstve RVHP (Rada vzájomnej hospodárskej pomoci).