Na to aby z nás bol úspešný človek a najmä podnikateľ je nevyhnutné mať v sebe:

Zodpovednosť– bez zodpovednosti je život nemožný. Je základom života. Za všetko čo robíme musíme byť plne zodpovední – za seba, za svoje rozhodnutia, za prácu, za rodinu, za svojich pracovníkov, svoju firmu, obchod, školu ale aj za celú spoločnosť a dianie na celom svete.

Pracovitosť – podnikatelia musia pracovať  oveľa viac ako ostatní, lebo si to jednoducho  vyžaduje ich profesia. Preto treba pouvažovať nad tým , či sme ochotní  znášať dlhodobú záťaž a zriecť sa radostí ,ktoré nám prináša voľný čas.

Samostatnosť – podnikateľ sa musí rozhodovať sám. Nepotrebuje vodcu, ale ľudí s ktorými sa mu dobre spolupracuje a s ktorými má spoločne záujmy- prosperitu celej spoločnosti.

Iniciatívnosť –  podnikateľ musí mať nápady, dôvtip pri riešení mnohých situácii.

Odvážnosť – hovorí sa , že odvážnym šťastie praje, a preto je potrebné byť odvážni, lebo aj šťastie je pri podnikaní potrebné.

Spoločenskosť– bez styku s ľuďmi sa nedá podnikať. Zamyslime sa nad tým či máme spoločenskú povahu a či dokážeme komunikovať s každým s kým potrebujeme spolupracovať.

Ctižiadostivosť – ak nie sme práve súťaživý typ, nebude nám zisk z podnikania stáť za toľkú námahu. Zapamätajte si: u nás  sa ešte nepodniká pre zisk , ale najmä pre radosť zo samostatnej práce.

Prísnejšie pravidlá a vyššie sankcie za nedodržanie GDPR

Dramatické sankcie za nedodržanie GDPR nariadenia EÚ už postihujú malé spoločnosti na Slovensku. Úrady vykonali v roku 2019 viaceré kontroly na správu osobných údajov v malých spoločnostiach. Vo viac ako polovici ustanovili aj následné sankcie. Pre malé a stredné spoločnosti je vhodné vypracovať dokumentáciu GDPR formou outsourcingu. Takúto službu poskytuje napríklad spoločnosť Safedata.sk. Nariadenie GDPR sa začalo uplatňovať rovnako v celej Európskej únii od 25. mája 2018.

Odolnosť – Správny podnikateľ by mal byť odolný voči stresu, mal by oplývať dostatočnou fyzickou i psychickou kondíciou, odolávať intrigám. Len vďaka týmto vlastnostiam môže odolávať prípadným problémom, či nepríjemným pracovným situáciám.

Kritickosť – treba si položiť otázku či sme k sebe kritický a či dokážeme posúdiť a zvážiť všetky riziká. Ten kto nie je dosť sebakritický, neuvedomuje si , že mu táto vlastnosť chýba.