Ľudské potreby sú zoskupené do troch úrovní (potreby existenčné – Existencie needs, potreby vzájomných vzťahov – Relatednes needs, potreby rastu – Growth needs), pričom nedostatok sa môže prejavovať u viacerých potrieb súčasne, v rôznom smere podľa úrovní.

Eliminuje požiadavku uspokojovania potrieb od najnižších po najvyššie. Alderferova teória sa zaoberá ľudskými potrebami a ich dôležitosťou, no oproti Maslowovej je voľnejšia a zohľadňuje rozdiely medzi ľuďmi.

  • nízke uspokojenie E → vysoká snaha uspokojiť E
  • nízke uspokojenie R → vysoká snaha uspokojiť E
  • nízke uspokojenie R → vysoká snaha uspokojiť R
  • vysoké uspokojenie R → vysoká snaha uspokojiť G
  • vysoké uspokojenie G → vysoká snaha uspokojiť G.

(R – potreba vzájomných vzťahov, E – existenčné potreby, G – potreba rastu)

One thought to “Alderferova teória motivácie ERG zameraná na obsah”

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.