Ak chcete odštartovať cestu k úspechu , potom spoznajte pravidlá a zásady, ktorými sa budete nekompromisne riadiť.

Pravidlá:

Rozvíjajte silu vôle. Úspech prichádza len k tým, ktorí ho chcú. Zapamätajte si úspech je kombináciou tvrdej práce a veľkých snov.

Sledujte svoje ciele!

Rozvíjajte predstavu svojho zámeru. V myšlienkach si svoj plán analyzujte do detailov. Potom si napíšte, čo kedy a ako chcete dosiahnuť. Nikdy nestrácajte cieľ z očí.

Majte priority

Dbajte aby Váš šéf , alebo partner boli efektívni, a to aj vďaka vašej podpore. Keď sa im bude dariť lepšie sa vám pôjde za spoločným cieľom.

Urobte si plán

Večer si zaznamenajte čo potrebujete na druhý deň vybaviť, nezabudnite si zaznamenať prioritné veci, tie ktoré treba vybaviť prednostne.

Naučte sa hovoriť nie

Záporne reagujte len vtedy, keď sa niečo musí naozaj odmietnuť. Taktické je nájsť nejakú inú kompromisnú odpoveď.

Držte na uzde svoj stres

Usilujte sa zistiť čo je príčinou vášho stresu. Treba zanechať akýkoľvek strach pred neúspechom alebo sporom.

Nedodržanie GDPR stálo malé firmy vysoké sankcie

General Data Protection Regulation nadobudla účinnosť 25.5.2018. GDPR sa týka každého kto zhromažďuje a spracováva osobné údaje, vrátane spoločností a inštitúcií mimo EÚ, ktoré pôsobia na našom trhu. S vypracovním GDPR dokumentácie vám profesionálne pomôže spoločnosť SAFEDATA. GDPR po novom zaviedlo povinne zriadiť niektorým subjektom novú funkciu DPO (Data Protection Officer) osobu, ktorá bude dohliadať nad spracovaní osobných údajov.

Hýbte sa

Keď chcete  v živote niečo dosiahnuť a chceme byť úspešný, potom starostlivosť o svoje zdravie  je prvoradé. Preto cvičte, plávajte, športujte  a udržiavajte si kondíciu.

Myslite pozitívne

Negatívne myslenie, pesimizmus nezlepšia kvalitu vášho života. Preto sa usilujte hľadať východiská a riešenie a hovorte si chcem viac, ja to dokážem.

Buďte rozhodní

Vyjasnite si problém,  získavajte viac informácií, konzultujte so všetkými zainteresovanými, napíšte si východiská , vytrieďte si  fakty za a proti , rozhodnite sa.

Posmeľujte iných

Nepreberajte zodpovednosť za všetko sám. Využívajte energiu  a schopnosti  iných pre spoločnú vec.

Existuje mnoho ďalších pravidiel ako sú napríklad : urobte to hneď, počúvajte iných, buďte skromní, a naopak nebuďte skromní, chváľte a požadujte chválu.