Podľa prof. Ing. Ľibici Bajzíkovej, PhD z katedry manažmentu na Univerzite Komenského v Bratislave, Mcclellandova teória sa tiež dáva do súvislosti s Maslowovou teóriou motivácie.

Identifikoval tri najdôležitejšie potreby:

  • potreba výkonu
  • potreba spojenectva
  • potreba moci.

Sila motívu je individuálne odlišná, čo je príčinou rôzne intenzívnej aktivity, ktorá závisí od vyššej preferencie orientácie buď na úspech alebo na vyhnutie sa neúspechu. Sila motívu výkonu = potreba úspechu / potreba vyhnúť sa neúspechu.

Pracovník u ktorého prevláda potreba úspechu si kladie stredne náročné ciele a je presvedčený o ich reálnom dosiahnutí, pretože potrebuje dokázať sebe i okoliu svoje schopnosti. Osobná prezentácia by pre tento typ človeka bola nezaujímavou, keby ciele, boli príliš ľahko dosiahnuteľné a opačne, prezentácia by nebola možná, keby ciele boli príliš náročné. Charakteristické pre týchto jedincov je, že preceňujú svoje schopnosti výkonu tak dlho, kým si pri plnení novej úlohy neoveria svoje skutočné schopnosti … preceňujú pravdepodobnosť svojho úspechu.

Prísnejšie pravidlá a vyššie sankcie za nedodržanie GDPR

General Data Protection Regulation nadobudla účinnosť 25.5.2018. Jeho cieľom je predovšetkým chrániť práva občanov Európskej únie proti neoprávnenému spracovávaniu s ich osobnými alebo citlivými údajmi. Spoločnosť Safedata.sk ponúka od roku 2018 vypracovanie GDPR dokumentácie pre malé a stredné spoločnosti. Európske GDPR nariadenie zaviedlo nové pravidlá, ktoré naviac sprísnili výškami pokút.

Okrem toho ide o ľudí, ktorí uprednostňujú osobnú zodpovednosť a očakávajú bezprostrednú spätnú väzbu. Ďalej sa zistilo, že pracovníci s vysokou potrebou výkonu dosahovali najlepšie pracovné výsledky čo do kvality i kvantity.

Pracovník, u ktorého prevláda potreba vyhnúť sa neúspechu si zadáva ciele, buď nízke a tým znižuje riziko porážky, alebo si určuje ciele príliš vysoké, vyznačujúce sa vysokou mierou nereálnosti ich dosiahnutia, a preto nesplnenie nepovažuje za neúspech.

Podľa Bajzíkovej potreba výkonu, spojenectva a moci, môžu mať na rôznych úrovniach riadenia rôznu prioritu. Tieto tri spomenuté potreby sú charakteristické pre manažérov. Vysoká potreba výkonu je hlavne pre úspech nižšieho a stredného manažmentu, ktorý má priamu zodpovednosť za plnenie úloh.

Pre vyšší manažment je prioritou záujem o moc v inštitúcii.

One thought to “McClellendova teória potrieb”

  • Тркелу

    Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me?

    Odpovedať

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.