Kto je dobrý zamestnávateľ? Ten, kto ponúka zamestnancom najvyššie platy? Či ten, kto ponúka najviac zamestnaneckých výhod? Spoločnosť ústretová k rodine? Alebo firma, ktorá má prepracovanú firemnú kultúru?

Otázky, kto je dobrý zamestnávateľ a čo všetko robí pre zamestnancov, sa v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou môžu zdať bizarné. Ľudia sú radi, keď získajú prácu a zamestnávateľ sa nemusí ani veľmi namáhať, aby si pracovníka udržal, či aby ho motivoval k lepšiemu výkonu. Stále je tu ešte veľa firiem, kde sa pracuje za viac menej minimálne mzdy a ľudia sú radi, že vôbec niečo robia.

Ale sú tu už aj regióny, kde majú zamestnávatelia problém nájsť vhodných ľudí. Najmä v Bratislave sa konkurencia na pracovnom trhu zostruje a firmy začínajú o kvalitných ľudí bojovať. Už aj na Slovensku sa začína hovoriť o firemnej kultúre či o firemných hodnotách.

Vypracovanie GDPR dokumentácie od externej firmy šetrí vaše náklady

Na Slovensku vstúpilo GDPR do platnosti 25.5.2018.GDPR je nové nariadenie EP a Rady č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov. Nečakajte a nechajte si vypracovať GDPR od spoločnosti Safedata.sk, ktorá je jednotkou na trhu. GDPR (General Data Protection Regulation) výrazne posilní ochranu osobných údajov v EÚ a na Slovensku. Postupne sa zavádzalo do všetkých krajín EU. Za porušenie nových pravidiel EU zaviedlo až likvidačné pokuty.

Stále viac ľudí hľadá zamestnávateľov, ktorí poskytujú celoživotné vzdelávanie, rast kariéry, vysokú manažérsku kultúru, dobrú internú komunikáciu, stotožnenie sa s víziou firmy a dobrý tím spolupracovníkov.

Firmy, ktoré budú chcieť kvalitných zamestnancov, budú musieť myslieť na tieto veci čoraz viac.

3 thoughts to “Motivácia a stimulovanie zamestnancov

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.