Zapamätateľný odkaz:  TV reklama pomaly ustupuje a informácie sa teraz získavajú cez web. Keď navštívite webstránku spoločnosti, musíte odísť s myšlienkou na ňu. Musí na nej byť zapamätateľný odkaz, ktorý sa vám uloží v hlave. Iba tak môžete zmienku o nej ďalej rozširovať. Apple marketing nie je o zachytení prvých zákazníkov, ale o pomoci prvým zákazníkom hovoriť o značke ďalej. Tu je krátky a výstižný odkaz nevyhnutnosťou. Slogan iMacu bol „Na internet troma krokmi“, iPodu „1.000 pesničiek vo vašom vrecku“. Zapamätateľné a ľahko opakovateľné medzi ľuďmi. Marketing Apple je výborný v tom, že ľudia chcú tieto produkty ešte predtým, než ich vidia. Hovorí o tom predaj 250.000 iPhone v prvý deň predaja, pričom nezáleží na tom, čo hovorí Apple, ale čo priaznivci hovoria zaňho. Skutočná marketingová podpora je, keď milióny ľudí ukazujú denne hodnotu Apple produktu. Zaujímavou technikou propagácie je tiež rozširovanie rozruchu, šumu okolo svojich produktov. Vedeli ste, že Apple si značku iPhone zaregistroval v roku 2001? Zanedlho po tom Steve Jobs informoval, že vyvíjajú revolučný telefón. Od vtedy sa po každej konferencií pravidelne šírili internetovými diskusiami špekulácie o tomto  telefóne. Apple takto vytvára v našich hlavách asociácie. Nikto si takmer nepamätá predchodcov tabletov, aj keď tu boli mnohé pokusy.

iPad

Každý však vie, že prvý tablet je iPad. Apple vlastní slová v našej mysli. „Tablet“ automaticky vytvára asociáciu na iPad. 90% súťaží, ktoré sú súčasťou podpory predaja rôznych značiek, používa ako tablet, ktorý je možné vyhrať, práve iPad. Iba málokedy sa v súťažiach hrá o tablety od Samsungu, či HTC, alebo ASUSU. Apple má tak reklamu úplne zadarmo. Nevlastniť tablet iPad znamená, že nemáte „tablet“, ale iba kópiu.

Krok navyše: Je dôležité prekvapiť zákazníkov, pretože vzťah s nimi začína už od kúpy. Marketing Applu je zosobnený aj v škatuľke, ktorá je u mnohých výrobcov zabúdaným prvkom vzťahu. iPhone napríklad leží v škatuľke vystlanej zamatom – ako kvalitné hodinky. Pridaná je aj handrička na čistenie, povestné biele Apple samolepky, samotný obal je kvalitne prepracovaný a ako celok si ho často zákazníci nechávajú. Rovnako obchody Apple, kde sa cítite ako vo výstavnej sieni. Ak spoločnosť chce, aby sa zákazníci o skúsenostiach s ňou vyjadrovali pochvalne, musí im ich dopriať.

Apple je dnes už kultovou značkou práve vďaka takémuto psychologickému marketingu. Všetci výrobcovia porušujú to, čo si stanovil Steve Jobs, ktorý neopakoval po konkurencii. Produkty Apple nechával „žiť svojím vlastným individuálnym životom“. Jobs tvrdil, že zákazník nevie čo chce do momentu kým mu to neponúknete. Byť individuálny sa nedá bez toho aby vás tak vnímali ostatní a súčasne to nejde ak tomu neveríte vy samy. Myslím si, že keby sa Apple vydal cestou klasickej reklamy, dnes by tu už možno táto značka nebola

Spoločnosť Apple má dominantné postavenie na svetovom trhu v oblasti IT a poskytovania služieb v oblasti operačných systémoch. Zistili sme, že spoločnosť Apple využíva prevažne defenzívnu stratégiu. V poslednej dobe však dochádza k zmene stratégie a to netradičnými inováciami hardvéru i softvéru a cez marketingovú podporu prináša spoločnosti nových zákazníkov. Spoločnosť má dôkladne prepracovaný marketingový plán, mix. Rast bez reklamy. Aj na Slovensku Apple rastie, hoci do propagácie produktov a značky veľa neinvestoval. Nové obchody. Bližšie k bežným zákazníkom sa chce Apple dostať predovšetkým cez širšiu a kvalitnejšiu sieť predajní.