Možno povedať, že spoločnosť Microsoft Corporation má významné postavenie na trhu v oblasti aplikačného software, pretože jeho trhová kapitalizácia (počet akcií*cena akcie) je najvyššia 189,5 bilióna (miliardy) a predstavuje približne 50,7 % celkovej trhovej kapitalizácie všetkých spoločností na trhu, pričom na trhu sa pohybuje 99 spoločností. Okrem toho tri nasledujúce najväčšie spoločnosti Oracle, SAP a Adobe majú spoločne trhovú kapitalizáciu 146,4 bilióna, čo predstavuje len asi 77,25 % trhovej kapitalizácie spoločnosti Microsoft.

Z tohoto možno povedať, že Microsoft je vodcom tohto odvetvia v oblasti trhovej kapitalizácie. Okrem toho má spoločnosť Microsoft najvyšší zisk, najvyšší počet zamestnancov oproti konkurencii, no zaznamenal iba tretí najvyšší kvartálny nárast tržieb roku 2008.

Porovnanie s konkurenciou za posledných 5 rokov:

Z grafu vyplýva, že za posledných 5 rokov má spoločnosť Microsoft najstabilnejší priebeh vývoja cien jej akcií, no oproti konkurencii nezaznamenal oproti roku 2004 nárast cien akcií ale ich pokles zhruba o -10%. Podobne sa obchodovalo aj s akciami spoločnosti SAP, ktorá tiež zaznamenala pokles cien akcií o -10 %.

Naopak spoločnosť Adobe zaznamenala od roku 2004 nárast ceny akcií o výške 20% oproti roku 2004 a spoločnosť Oracle dokonca 46% nárast cien akcií oproti roku 2004. Napriek tomuto vývoju sú ceny týchto firiem nasledovné:

Microsoft Corporation……23 dolárov/ks

Adobe Systems……………..26,80 dolárov/ks

Oracle Corporation………..17,29 dolárov/ks

Sap………………………………33,90 dolárov/ks

Aj keď cena jeho akcií nie je najvyššia, má najvyššiu trhovú kapitalizáciu, čo značí že má obchodované najväčšie množstvo akcií na trhu oproti konkurencii.

Vypracovanie GDPR dokumentácie od externej firmy šetrí vaše náklady

GDPR predstavuje nový právny rámec ochrany osobných údajov na európskej úrovni. Jeho cieľom je predovšetkým chrániť práva občanov Európskej únie proti neoprávnenému spracovávaniu s ich osobnými alebo citlivými údajmi. Spoločnosť Safedata.sk ponúka od roku 2018 vypracovanie GDPR dokumentácie pre malé a stredné spoločnosti. Európske GDPR nariadenie zaviedlo nové pravidlá, ktoré naviac sprísnili výškami pokút.

Z toho možno usúdiť, že z dlhodobejšieho hľadiska (5 rokov) je má vývoj akcií spoločnosti Microsoft Corporation klesajúci trend. Toto možno pripísať klesajúcim tržbám ako aj nižším skutočným výsledkom na konci roka ako predpovede a predikcie. Hlavným dôvodom je softwarové pirátstvo ako aj používanie starých originálnych verzií softwarových riešení, ktoré spoločnosť ponúka a v neposlednej rade aj ich finančná náročnosť na obstaranie.