„Hľadajme u (ne)zákazníkov“

Apple v posledných rokoch uviedol niekoľko úspešných výrobkov a služieb, ktoré neboli určené len ich dovtedajším zákazníkom, ale aj úplne iným segmentom. Apple nikdy predtým nevyrábal prehrávače hudby, vydal mp3 prehrávač iPOD, ktorý sa stal svetovým štandardom. Nikdy nepôsobil na trhu mobilných telefónov, ich iPhone sa stal najúspešnejším projektom v tejto oblasti. Rovnako ich server iTunes sa stal najpoužívanejším riešením legálneho šírenia hudby.  S časom sa pomery na každom trhu dostávajú do silnejšieho konkurenčného prostredia. Je veľmi náročné prichádzať s riešeniami, ktoré významnejšie zvýšia náš podiel v pôvodnom koláči. Ideálne riešenie je nájsť priestor pre svoje riešenia na trhoch, kde sme predtým nikdy nepôsobili. Skokovo sa zvýši naše zákaznícke portfólio.

„Robme veci úplne inak ako ostatní“.

Princíp je veľmi jednoduchý. Dobre si zmapujme trh, ako na ňom pôsobí konkurencia. Vyberme rozhodujúce parametre, o ktorých sme hovorili v predchádzajúcich krokoch. Oklasifikujme si ich úroveň. Rozhodnime sa, čo všetko budeme robiť inak ako to robí konkurencia. Odlíšenie musí byť zásadné, veľmi dobre vnímateľné potenciálnou skupinou zákazníkov.  Počas svojej praxe som viackrát vstupoval do firmy, ktorá nevidela alternatívy a ťažko krvácala na súbojoch s konkurenciou. Po pár hodinách sme nachádzali množstvo riešení, ktoré dávalo zaujímavé východiská. Množstvo možností ako byť odlišnými a zaujímavými pre trh.

Väčšinou si to vyžaduje len malé investície.  Stratégia modrého oceána je pomerne jednoduchá metodika, ktorá spoľahlivo prevedie záujemcu všetkými uvedenými krokmi. Stačí si „vykasať rukávy“ a pustiť sa do toho.  Malá firma Rudigo z Trenčianskej Teplej vyrába kabínové ovládače a privolávače výťahov. Mali časté reklamácie pre poruchové tlačidlá, ktoré nakupovali. Prehodnotili situáciu na trhu a zistili, že najvhodnejším riešením by bolo podstatne jednoduchšie tlačidlo. Nenašli však žiadne vhodné, preto sa rozhodli vyrobiť nové tlačidlo, v ktorom 10 komponentov nahradili troma súčiastkami. Urobili to úplne inak ako ostatní doteraz. Výsledok? Zásadne sa znížila poruchovosť, klesli náklady, objem objednávok sa zdvojnásobil, a tlačidlá už vyrába aj partnerská firma v Česku.

Úspešnosť firmy a výrobku stojí na top manažmente

Predstavenú stratégiu je možné použiť v akejkoľvek oblasti podnikania. Stačí zapojiť zdravý rozum a trochu na tom popracovať. V tejto fáze sa stanovujú rozhodujúce parametre pre úspech výrobku. Žiaden konštruktér, vývojár alebo realizátor služby to nemôže zvládnuť. Táto úloha patrí jedine vrcholovému manažmentu firmy.  Steva Jobsa v roku 1985 z firmy Apple vyhodili. V roku 1996 ho prijali tí istí ľudia, aby ju pomohol vytiahnuť zo strát a zadĺženosti. Bol to predovšetkým on, kto za pár rokov priviedol Apple do pozície svetového technologického lídra. Použil pri tom práve tu spomínanú stratégiu.