Spoločnosť Microsoft (Nasdaq „MSFT“) je najvýznamnejšou svetovou firmou v oblasti softvéru, služieb a internetových technológií pre osobné aj obchodné využitie. Spoločnosť ponúka širokú škálu produktov a služieb, ktoré majú používateľom pomôcť prostredníctvom skvelého softvéru – a to kedykoľvek, kdekoľvek a na akomkoľvek zariadení.

Spoločnosť Microsoft založili dňa 4. apríla 1975 William H. Gates III. a Paul G. Allen; dňa 25. júna 1981 sa premenila na akciovú spoločnosť. Ústredné sídlo má spoločnosť v Redmonde v štáte Washington, prevádzkuje pobočky vo viac než šesťdesiatich krajinách sveta a zamestnáva cez 44 tisíc ľudí. Od doby svojho založenia sa priemerný ročný prírastok obratu aj zisku pohybuje v rozmedzí od 24 do 60 percent. Kvalitné produkty spoločnosti Microsoft sa dočkali mnohých uznaní na medzinárodnom poli.

Spoločnosť Microsoft stavia na obľube operačného systému Windows aj kancelárskeho balíka Office a dnes sa zameriava na vývoj technológií pre budúce generácie internetových aplikácií. Jej vývojoví pracovníci vyvinuli platformu .NET, ktorá umožní obchodným spoločnostiam efektívnejšie spolupracovať a klientom ponúknuť doteraz nevídanú škálu integrovaných aj na mieru šitých riešení.

Vízia, hodnoty a ciele spoločnosti Microsoft Corporation

Úspech spoločnosti Microsoft v minulosti aj budúcnosti má dve kľúčové hľadiská: jednak našu technologickú víziu, jednak hodnoty, ktorými každý deň ako spoločnosť žijeme. Nižšie uvedené hodnoty predstavujú súbor princípov, ktoré sa vyvinuli od nášho založenia a ktoré vyjadrujú povahu, filozofiu a každodenné praktiky podnikania našej spoločnosti.

Hodnoty, ktorými žijeme:

Zákazníci
Kľúčom k dlhodobému úspechu spoločnosti Microsoft je pomoc zákazníkom pri dosahovaní ich cieľov. Musíme načúvať ich požiadavkám, rýchle na ne reagovať uvádzaním nových a neustále zdokonaľovaných produktov a budovať vzťahy založené na dôvere, úcte a vzájomnom porozumení.

Inovácia
V bleskovo sa rozvíjajúcom odvetví je inovácia nevyhnutným predpokladom konkurencieschopnosti. Dlhodobý prístup spoločnosti Microsoft k výskumu a vývoju spolu s našou neustálou snahou predvídať potreby zákazníkov, zvyšovať kvalitu a znižovať náklady je aj do budúcnosti zárukou kvality našich produktov a technológií.

Partneri
Pomáhať našim partnerom pri úspechu a raste ich podnikania najlepšími platformami, nástrojmi a podporou je základným bodom nášho poslania.

Etika
Naši manažéri aj zamestnanci musia vždy konať čestne a riadiť sa tým, čo je pre našich zákazníkov etické a správne.

Ľudia
Našim cieľom je stimulujúca kariéra s dostatkom príležitostí k rastu, motivujúcim odmenami a rovnováhou medzi pracovným a súkromným životom pre všetkých zamestnancov. V rýchle sa meniacom konkurenčnom prostredí zdieľame túto zodpovednosť so svojimi zamestnancami.

Kultúra podnikania
Chceme, aby sa naši zamestnanci každý deň prebúdzali s nezlomným presvedčením, že ich práca prispieva k vývoju technológie a k zmene života miliónov ľudí. Dodávame ľuďom odvahu hovoriť nahlas svoje názory, prijímať riziká a spochybňovať vžité predstavy.

Rozmanitosť
Chceme, aby sa naši zamestnanci každý deň prebúdzali s nezlomným presvedčením, že ich práca prispieva k vývoju technológie a k zmene života miliónov ľudí. Dodávame ľuďom odvahu hovoriť nahlas svoje názory, prijímať riziká a spochybňovať vžité predstavy.