Vymedzenie pojmu PZI

PZI – investície, kt. sú založené na dlhodobom vzťahu k podniku a odrážajú trvalý záujem a kontrolu rezidentským subjektom jednej krajiny (zahraničný investor al. materská spoločnosť) v podniku rezidenta inej krajiny (podnik s PZI afilácia podniku al. zahr. afilácia)
Úlohou PZI je získať dlhodobý vplyv na podnik v zahraničí, cieľom investora je získať rozhodujúci podiel hlasov na riadení spoločnosti, na rozdiel od portfóliových investícií, kt. hlavnou úlohou je istota a bezpečnosť kapitálového vkladu.

Formy a motívy PZI
PZI možno rozdeliť aj podľa toho, akým spôsobom sa uskutočnia. Majetkovú účasť vo firmách v zahraničí možno totiž realizovať niekoľkými spôsobmi:

– Využitím už existujúceho, fungujúceho podniku:
Fúziou alebo akvizíciou už existujúceho podniku
Rozšírením kapacít existujúceho podniku
– Založením Joint Ventures
– Vybudovaním podniku od základov – nového podniku (na zelenej lúke)
Podľa typu činnosti, aký zahr. dcérska spoločnosť v porovnaní s materskou spoločnosťou vykonáva, rozlišujeme horizontálne, vertikálne a konglomerátne PZI.

Horizontálne PZI – sú investície v dcérskych spoločnostiach v zahraničí, kt. plnia rovnaké funkcie ako materská spoločnosť.

Vertikálne PZI – umožňujú, aby sa materská firma a jej jednotlivé dcérske spločnosti špecializovali na určitý stupeň výrobného procesu, pričom každá z nich sa nachádza na inom stupni.

Konglomerátne PZI – smerujú do odvetví nesúvisiacich s hlavným predmetom činnosti materskej spoločnosti.
Motívy investovania

Začiatočné PZI
Hľadanie zdrojov: fyzické zdroje (vrátane neras. sur.), ľudské zdroje
Hľadanie trhov: domáce trhy, susedné trhy (napr. regionálne)

Dodatočné PZI
Efektívnosť: (racionalizácia výroby, využitie úspor zo špecializácie a rozsahu výroby), výrobková špecializácia, technologická špecializácia
Hľadanie strategických výhod: (rozšíriť regionálnu al. globálnu stratégiu, napojiť sa na zahr. siete utvorených výhod), technológia, organizačné schopnosti, trhy

Ekonomické motívy – hlavné motívy v hostiteľskej krajine

Trhovo orientované – veľkosť trhu a príjem na obyvateľa, perspektíva rastu trhu, prístup na region. a globálny trh, špecif. národné preferencie spotrebiteľov, štruktúra trhu

Zdrojovo orientované (na získavanie aktív) – nerastné suroviny, lacná nekvalif. prac. sila, kvalif. prac. sila, technolog. a inovujúce vytvorené aktíva, fyzická infraštruktúra

 

Hľadanie efektívnosti

Náklady na zdroje a aktíva, ostatné náklady vstupu (dopravné, telekomunikačné do a z hostiteľskej krajiny), členstvo v regionálnych integračných celkoch významné z hľadiska budovania region. korporačných sietí.

Politický rámec pre PZI – podnikateľské výhody a ekonom. motívy PZI
Polit. rámec pre PZI zahrňuje množstvo faktorov, ako sú hospodárska, politická a sociálny stabilita v krajine, pravidlá vstupu, medzinár. dohody o PZI, pôsobenie a zaobchádzanie so zahr. investíciami a investormi, ako aj politika hospod. súťaže, privatizačná, obchodná, daňová politika apod.
Samotná liberalizácia ako motív investovania nestačí a preto hostiteľské krajiny sa musia preto orientovať na širší rámec politík – ktorý utvárajú:

Makroekon. politiky – patrí tu menová a fiškálna politika. Ovplyvňujú parametre hospod. stability (napr. infláciu, vonkajšiu a vnútornú rovnováhu) a tým aj vplývajú na investorov.

Makroorganizačné politiky – ovplyvňujú rozmiestnenie zdrojov, štruktúru a organizáciu hospd. Činností. Patria sem regionálna, technologická politika, politika na trhu práce, prípadne politiky, kt. ovplyvňujú kvalitu výrobných faktorov.

Podnikateľské výhody: Zaraďujeme tu: podporu investícií, investičné stimuly, odstránenie „tieňových“ nákladov, zlepšenie soc. výhod a starostilivosť o investorov v poinvestičnej fáze.

Ekonomické motívy – hlavné motívy v hostiteľskej krajine
Trhovo orientované – veľkosť trhu a príjem na obyvateľa, perspektíva rastu trhu, prístup na region. a globálny trh, špecif. národné preferencie spotrebiteľov, štruktúra trhu

Vypracovanie GDPR od outsourcingovej spoločnosti SAFEDATA

General Data Protection Regulation nadobudla účinnosť 25.5.2018. GDPR sa týka každého kto zhromažďuje a spracováva osobné údaje, vrátane spoločností a inštitúcií mimo EÚ, ktoré pôsobia na našom trhu. S vypracovním GDPR dokumentácie vám profesionálne pomôže spoločnosť SAFEDATA. GDPR po novom zaviedlo povinne zriadiť niektorým subjektom novú funkciu DPO (Data Protection Officer) osobu, ktorá bude dohliadať nad spracovaní osobných údajov.

Zdrojovo orientované (na získavanie aktív) – nerastné suroviny, lacná nekvalif. prac. sila, kvalif. prac. sila, technolog. a inovujúce vytvorené aktíva, fyzická infraštruktúra.

Hľadanie efektívnosti – náklady na zdroje a aktíva, ostatné náklady vstupu (dopravné, telekomunikačné do a z hostiteľskej krajiny), členstvo v regionálnych integračných celkoch významné z hľadiska budovania region. korporačných sietí.

Jednoduchú integračnú stratégiu: využívajú spoločnosti, kt. sú vystavené cenovému konkur. tlaku, usilujú sa znížiť výrobné nákl. pracovne náročných tovarov al. procesov. Zakladajú afilácie v krajinách, kt. ponúkajú najvhodnejšie podmienky.
Zdroje: lacná prac. sila – úroveň kvalifikácie a spoľahlivá dostupnosť prac. síl.
Efektívnosť: Investori často sťahujú svoje zdroje, ak sa náklady, produktivita práce a náklady na fyz. infraštruktúru zmenia.

Trh: hlavným motívom sa stáva prístup na medzinárodné trhy.
Komplexná integračná stratégia: je strat. orientovaná na zvýšenie konkurencieschopnosti firmy.
Ďaľšie motívy : vytváranie klastrov, dostupná infraštruktúra, široká škála zdrojov, špecializ. zdroje, ich priem. cena, trhy.

Pohyb PZI

Z hľadiska štatistického sledovania pohybu PZI je dôležité vymedziť hl. pojmy, kt. sa v tejto súvislosti používajú. Kým ich prílev a odlev predstavujú ich zmenu za určité obdobie, celkový objem predstavujú kumulatívny súčet prílevu, resp. odlevu k určitému okamihu. Prílev a odlev sú teda tokovými veličinami ale aj rizikovým kapitálom, kým celkový objem je stavovou veličinou. Celkový objem PZI sa môže merať kumulatívnym súčtom prílevu PZI al. kumulatívnym súčtom odlevu PZI.
Najviac PZI je z celosvetového pohľadu umiestnených v sektore služieb

Služby v MO
Najviac PZI je z celosvetového pohľadu umiestnených v sektore služieb. Kým v r.1990 objem umiestnených PZI v tomto sektore predstavoval necelú polovicu, v r. 2002 sa zvýšil o 60%. Sektor služieb vedie vo všetkých troch skupinách krajín –RTE, MRK, ako aj v krajinách strednej a vých. Európy (v kt. je sú takmer ¾ PZI umiestnené v sektore služieb).

Extra:
Substitúcia – MO a PZI sa môžu navzájom nahradzovať.
Komplementarita – PZI a obchod sa môžu vzájomne dopĺňať (vývoz tovaru dlhod. spotreby a následné založenie dcérskej spločnosti, kt. zabezpečí servis a údržbu daného tovaru)
Expanzia na trhu – výroba rozbehnutá cez PZI sa môže začať dodávať aj na susedné trhy, kam sa predtým nevyvážalo. Obchod vytvárajúci účinok – PZI v hostiteľskej krajine pôsobia na zvýšenie dovozu spočiatku kapitálových statkov, strojov a zariadení, techn. služieb a pod. a neskôr dovozu polovýrobkov, komponentov a ďalších služieb.

4 thoughts to “Priame zahraničné investície

 • neargimenco1978

  Good ranking of https://top-gambling-programs.com/ affiliate programs in the field of casino and sports betting, Best affiliate programs only with us, review, rating

  Odpovedať
 • Регистриране

  Your article helped me a lot, is there any more related content? Thanks!

  Odpovedať
 • vpn code 2024

  Hurrah, that’s what I was searching for, what a information! existing here at this webpage, thanks admin of
  this website.

  My homepage vpn code 2024

  Odpovedať
 • vpn coupon code 2024

  Simply want to say your article is as astonishing. The clarity in your submit is just nice
  and i could think you are an expert in this subject.
  Well with your permission let me to take hold of your RSS feed to stay up to date with coming near
  near post. Thank you a million and please continue the gratifying work.

  My web blog … vpn coupon code 2024

  Odpovedať

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.