Motívom ľudského správania je teda napĺňanie potrieb, pričom základnými zložkami tohto procesu je odstraňovanie nepríjemných pocitov a navodzovanie pocitov príjemných.

Motivácia spočíva v nájdení harmónie medzi tým, čo konkrétny človek pociťuje ako svoje vnútorné potreby, a tým, čo by mal pre firmu vykonávať. Zlaté pravidlo motivácie by sme mohli formulovať asi takto: Neprerábajte ľudí k obrazu ich úlohy, ale snažte sa skôr o prispôsobenie úloh ľuďom a ich aktuálnym motívom.

Nedodržanie GDPR stálo malé firmy vysoké sankcie

Nové nariadenie GDPR z roku 2018 zaviedlo na Slovensku predovšetkým jednotnú právnu úpravu ochrany osobných údajov v celej EÚ. Úrady vykonali v roku 2019 viaceré kontroly na správu osobných údajov v malých spoločnostiach. Vo viac ako polovici ustanovili aj následné sankcie. Pre malé a stredné spoločnosti je vhodné vypracovať dokumentáciu GDPR formou outsourcingu. Takúto službu poskytuje napríklad spoločnosť Safedata.sk. Nariadenie GDPR sa začalo uplatňovať rovnako v celej Európskej únii od 25. mája 2018.

Aktuálna motivácia človeka je výslednicou pôsobenia troch do značnej miery nezávislých zložiek. Ako prvé spomeňme motivačné založenie, ktoré odráža osobnosť človeka. Je takmer nemennou charakteristikou ľudskej osobnosti. A ako takmer so všetkým, čo sa týka osobnosti, ani s motivačným zložením nemôžeme pri praktickom manažmente robiť nič viac, ako ho u konkrétneho človeka spoznať, pochopiť a použiť.

Druhou zložkou je motivačná poloha. Súvisí so životnými a pracovnými podmienkami a prostredníctvom nich ju môžeme ovplyvňovať.

A napokon treťou zložkou je motivačné naladenie. Ide o okamžitý stav vnútorných pohnútok. Keď zamestnanca cestou do práce rozčúli bezohľadný vodič, môže začať pracovať ovládaný potrebami, ktoré sú vzdialené od firemných cieľov.

Skúsený manažér túto situáciu pozná a uvedomí si, že onedlho bude táto motivačná prehánka minulosťou.

Teórie motivácie zamerané na obsah

Teórie pracovnej motivácie zamerané na obsah sa zaoberajú poznaním motivačných príčin, ktoré podnecujú konanie pracovníka a udržiavajú jeho správanie. Za motivačné príčiny boli identifikované neuspokojené potreby, ktoré sú pre jedinca dôležité, a preto sa snaží o ich elimináciu.

Medzi základné obsahové teórie patria:

  • Maslowova teória potrieb
  • Alderferova teória ERG
  • Herzbergerova dvojfaktorová teória
  • McClellandova teória potrieb.

One thought to “Teórie motivácie”

  • binance

    Your article helped me a lot, is there any more related content? Thanks!

    Odpovedať

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.