Možno povedať, že spoločnosť Microsoft Corporation má významné postavenie na trhu v oblasti aplikačného software, pretože jeho trhová kapitalizácia (počet akcií*cena akcie) je najvyššia 189,5 bilióna (miliardy) a predstavuje približne 50,7 % celkovej trhovej kapitalizácie všetkých spoločností na trhu, pričom na trhu sa pohybuje 99 spoločností. Okrem toho tri nasledujúce najväčšie spoločnosti Oracle, SAP a Adobe majú spoločne trhovú kapitalizáciu 146,4 bilióna, čo predstavuje len asi 77,25 % trhovej kapitalizácie spoločnosti Microsoft.

Z tohoto možno povedať, že Microsoft je vodcom tohto odvetvia v oblasti trhovej kapitalizácie. Okrem toho má spoločnosť Microsoft najvyšší zisk, najvyšší počet zamestnancov oproti konkurencii, no zaznamenal iba tretí najvyšší kvartálny nárast tržieb roku 2008.

Porovnanie s konkurenciou za posledných 5 rokov:

Z grafu vyplýva, že za posledných 5 rokov má spoločnosť Microsoft najstabilnejší priebeh vývoja cien jej akcií, no oproti konkurencii nezaznamenal oproti roku 2004 nárast cien akcií ale ich pokles zhruba o -10%. Podobne sa obchodovalo aj s akciami spoločnosti SAP, ktorá tiež zaznamenala pokles cien akcií o -10 %.

Naopak spoločnosť Adobe zaznamenala od roku 2004 nárast ceny akcií o výške 20% oproti roku 2004 a spoločnosť Oracle dokonca 46% nárast cien akcií oproti roku 2004. Napriek tomuto vývoju sú ceny týchto firiem nasledovné:

Microsoft Corporation……23 dolárov/ks

Adobe Systems……………..26,80 dolárov/ks

Oracle Corporation………..17,29 dolárov/ks

Sap………………………………33,90 dolárov/ks

Aj keď cena jeho akcií nie je najvyššia, má najvyššiu trhovú kapitalizáciu, čo značí že má obchodované najväčšie množstvo akcií na trhu oproti konkurencii.

Z toho možno usúdiť, že z dlhodobejšieho hľadiska (5 rokov) je má vývoj akcií spoločnosti Microsoft Corporation klesajúci trend. Toto možno pripísať klesajúcim tržbám ako aj nižším skutočným výsledkom na konci roka ako predpovede a predikcie. Hlavným dôvodom je softwarové pirátstvo ako aj používanie starých originálnych verzií softwarových riešení, ktoré spoločnosť ponúka a v neposlednej rade aj ich finančná náročnosť na obstaranie.

Množstvo podnikateľov si na začiatku svojho „biznisu“ neuvedomí ako veľké je množstvo rizík, ktoré sú s danou činnosťou spojené. Tieto riziká môžu byť vyvolané z viac činností v celkovom danom procese riešenia podnikateľské problematiky, alebo môžu byť náhodné a v oboch prípadoch môžu viesť až k likvidácii sro. Pri tomto spôsobe ukončenie podnikania je však dôležité (v každom záujme podnikateľa) aby bol zastúpený skupinou odborníkov, nakoľko tento proces je časovo náročnejšia a vyžaduje informovanosť a zorientovanost v danej problematike likvidácie sro.