Určovanie funkcie penazí

  1. a) miera hodnôt, meradlo cien
  2. b) obeživo (sprostredkúva kúpu a predaj)
  3. c) prostriedok akumulácie spojený s tvorbou úspor
  4. d) platidlo(pri úverových transakciách)
  5. e) všeobecný ekvivalent – to znamená, že sú zúčtovacou jednotkou, všeobecný ekvivalent, ktorý vyjadruje ceny vymieňaných tovarov a služieb. Ceny dokážeme vyjadriť v slovenských korunách, v eurách, amerických dolároch
  6. f) uchovávateľ hodnôt (ak ľudia dávajú prednosť dávajú prednosť pred inými formami bohatstva, akými môžu byť zlato, šperky, umeleckého diela). Svoju funkciu uchovávateľa hodnôt plnia tým, čím je ich hodnota stabilnejšia.
  7. g) svetové peniaze (táto funkcia je dôležitá pre medzinárodný platobný styk)

Funkcie peňazí, najmä ako prostriedok výmeny, zúčtovacia jednotka a nositeľ hodnôt sú pre ľudí mimoriadne dôležité. Sú tak dôležité, že ľudia sú ochotní niesť náklady na držanie obeživa. Nákladom držby peňazí je úrok alebo zisk, ktorý obetujeme tým, že peniaze máme ,,doma“, teda ,,držíme“ ich, namiesto toho aby sme ich vkladali do výnosných aktív alebo investícií.

Peniaze sú užitočné, pretože :

– dovoľujú jednoduché a rýchle transakcie

– jednoznačne určujú cenu

– uchovávajú hodnotu aj po určitom čase.

Peniaze sa môžu hromadiť vo forme hotovostí alebo ako vklady. Vo forme vkladov sa ukladajú v bankách ako voľné peňažné prostriedky ekonomických subjektov ( domácností, firiem, štátu ). Úspory sa môžu ukladať aj do akcií, štátnych obligácií a iných cenných papierov.

Vo funkcii uchovávateľa hodnoty môžu okrem peňazí vystupovať aj ďalšie statky – nehnuteľnosti, šperky a pod. Prednosť peňazí oproti týmto alternatívnym formám uloženia bohatstva je však v tom, že peniaze sú okamžite použiteľné. Pre plnenie funkcie uchovávateľa hodnoty majú peniaze veľa výhod:

(sú všeobecne uznávaným ekvivalentom, sú skladné, vo fungujúcich trhových ekonomikách uskutočňujú plynulý obeh.)