Úverové produkty

Na slovenskom trhu je vysoká konkurencia medzi bankami pri poskytovaní bankových služieb medzi ktoré patrí aj poskytovanie úverov. V dnešnej dobe už každý hovorí o kríze, ktorá postihla aj náš štát a preto podnikatelia majú obavy žiadať o úver a zadlžovať sa v tejto neistej dobe. Každý podnikateľ či už pri štarte alebo počas podnikania môže požiadať o úver. K tomu aby sa odhodlal požiadať o úver musí mať dostatok informácií o produktovom rade úverov jednotlivých bánk a postupe získania úveru. Pri skúmaní komerčných bánk a ich produktového radu sú vybranými bankami VÚB a.s. a Tatrabanka. V tejto časti sme sa zamerali na tieto dve vybrané banky a porovnávame ich produkty, ktoré poskytujú malým a stredným podnikateľom.

VÚB a.s.

Patrí ku komerčným bankám na Slovenskom trhu. Do obchodného registra bola zapísaná 23.3.1992. poskytuje široký okruh bankových produktov pre svojich klientov. Pri komunikácii s personálom som dostala dostatok informácií, ktoré by mi ako začínajúcemu podnikateľovi mohlo pomôcť pri výbere vhodného úveru. Podklady, ktoré som získala som ďalej spracovala v nasledujúcej časti.

Vypracovanie GDPR dokumentácie od externej firmy šetrí vaše náklady

GDPR predstavuje nový právny rámec ochrany osobných údajov na európskej úrovni. Jeho cieľom je predovšetkým chrániť práva občanov Európskej únie proti neoprávnenému spracovávaniu s ich osobnými alebo citlivými údajmi. Spoločnosť Safedata.sk ponúka od roku 2018 vypracovanie GDPR dokumentácie pre malé a stredné spoločnosti. Európske GDPR nariadenie zaviedlo nové pravidlá, ktoré naviac sprísnili výškami pokút.

Všeobecná úverová banka, a. s. spolupracuje so Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou, a. s. pri realizácii úverových a záručných programov pre malých a stredných podnikateľov.
Spolupráca v oblasti úverových a záručných programov umožňuje poskytovať firemným klientom finančné prostriedky ako zdroj strednodobých a dlhodobých úverov za výhodnejších úrokových sadzieb. Účelom tejto spolupráce je podpora rozvoja podnikania, zlepšenie prístupu malých a stredných podnikateľov k úverovým zdrojom a podpora rozvoja bytovej výstavby. V prípade záručných programov SZRB vystavuje ručenie formou bankovej záruky za komerčné úvery poskytnuté malým a stredným podnikateľom za podmienok uvedených v jednotlivých programoch SZRB. Priebeh spracovania obchodných prípadov, ako aj schvaľovací proces sa riadi platnými vnútornými predpismi banky.

Komu sú profi úvery určené
• fyzickým osobám podnikateľom a spoločnostiam s ručením obmedzeným s ročným obratom do 1 mil. EUR.

Výhody profi úverov
• rýchlosť – schválenie úveru už do 24 h
• jednoduchosť – na schválenie stačí minimum dokladov
• flexibilitu – profi úvery ponúkajú riešenia pre všetky potreby financovania
dostupnosť – úver poskytneme aj neklientom VÚB banky

1. Profi úver

– bezúčelový/účelový úver, určený na preklenutie krátkodobých nedostatkov finančných prostriedkov. Poskytovanie je formou kontokorentného úveru alebo splátkového úveru. Minimálna výška úveru je 3300 Eur a maximálna 166 000 Eur. Splatnosť je do dvoch rokov a zabezpečenie blankozmenkou. Čerpanie je jednorazové a doba posúdenia je do 24 hodín.

2. Profiinvest

-účelový úver, určený na financovanie strednodobých investičných potrieb klienta. Má rozvojový charakter. Minimálna výška úveru je 3300 EUR a maximálna 33 200 Eur. Splatnosť je minimálne 2 roky a maximálne 3 roky a pre existujúceho klienta maximálne 5rokov. Zabezpečenie je blankozmenkou, sadza je pohyblivá a doba posúdenia je 24 hodín.

Podmienky na poskytnutie úveru

– právnická alebo fyzická osoba (podnikateľ)
• existujúci klient – minimálne 1 rok vykonáva podnikateľskú činnosť (1 ukončené účtovné obdobie)
• nový klient – minimálne 2 roky vykonáva podnikateľskú činnosť (2 ukončené účtovné obdobia)
• spĺňa stanovené kritériá VÚB banky pre bonitu podnikateľského subjektu

Požadované podklady

• potrebné pre posúdenie žiadosti o úver:
o žiadosť o úver
o daňové priznanie a účtovné výkazy za posledné ukončené účtovné obdobie a príp. k ultimu ukončeného polroka aktuálneho učtovného obdobia
o potvrdenie o výške daňovej povinnosti a doklad o zaplatení dane
• potrebné po schválení úveru
o doklady preukazujúce oprávnenie na podnikateľskú činnosť

3. Profiinvest Plus

– účelový úver, určený na financovanie investičných potrieb klienta – hnuteľného majetku, má rozvojový charakter. Minimálna výška úveru je 9 900Eur a maximálna 332 000 Eur. Splatnosť minimálna je 2roky a maximálna je 8 rokov. Zabezpečenie je blankozmenkou a hnuteľným majetkom. Čerpanie môže byť jednorázové alebo postupné 1-3 mesiace. Sadza pohyblivá a vybavenie je do 24 hodín.

4. Profihypo

• Profihypo úvery ponúkajú riešenie ako získať finančné prostriedky až do výšky 500 tis. EUR so splatnosťou až 15 rokov. Stačí mať vhodnú nehnuteľnosť na zabezpečenie, a získate tak možnosť investovať do zefektívnenia a rozšírenia Vášho podnikania viac ako kedykoľvek predtým, pričom nemusíte preukázať ich účelové použitie.
Môžte využiť nasledovnú ponuku Profihypo úverov:

• Profihypo – účelový s finančnými výkazmi
účelový úver, určený na investíciu do nehnuteľnosti určenej na podnikanie – nadobudnutie, výstavbu, rekonštrukciu nehnuteľnosti alebo splatenie úveru poskytnutého na uvedené účely, výška úveru je 16 500 EUR – 500 000 EUR, až do 90% z hodnoty zakladanej nehnuteľnosti, splatnosť úveru je 4-15 rokov

• Profihypo – účelový bez finančných výkazov
určený na investíciu do nehnuteľnosti určenej na podnikanie – nadobudnutie, výstavbu, rekonštrukciu nehnuteľnosti alebo splatenie úveru poskytnutého na uvedené účely, výška úveru je 9 900 EUR – 166 000 EUR, max. však 70% z hodnoty nehnuteľnosti, splatnosť úveru je 4-10 rokov.

• Profihypo – bezúčelový úver s finančnými výkazmi
je určený aj na financovanie krátkodobých prevádzkových potrieb ako aj financovanie strednodobých resp. dlhodobých investičných podnikateľských potrieb klienta súvisiacich s rastom podnikateľských aktivít, bez dokladovania účelu, výška úveru je od 9 900 EUR – 166 000 EUR, až do 90% z hodnoty zakladanej nehnuteľnosti, splatnosť úveru je 1-15 rokov.

Výhody Profihypo úverov

• výhodná úroková sadzba s možnosťou fixácie na obdobie 1, 5 alebo 10 rokov
• aj bez dokladovania príjmu (daňové priznanie s finančnými výkazmi)
• aj bez preukázania účelovosti
• posúdenie žiadosti o úver už do 3 dní od predloženia požadovaných dokladov
• určený pre klientov aj neklientov
• bez potreby vlastných zdrojov – financovanie až do 100 % investície
• v prípade účelového úveru možnosť refundácie dokladov do 12 mesiacov od predloženia žiadosti

37 thoughts to “Úverové produkty malým a stredným podnikateľom vybraných bánk

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.