Komerčné banky

Komerčné banky predstavujú podnikateľské subjekty zamerané na obchodovanie s kapitálom v peňažnej forme. Komerčné banky predstavujú sieť spoločností, k členeniu ktorých možno pristupovať z rôznych hľadísk. Najčastejšie sa používa členenie podľa :

  1. a) vlastníckeJ formy
  2. b) zamerania činnosti

Podľa vlastníckej formy sú to :

  • štátne bankykde vlastníkom je štát, kde má štát kontrolný balík akcií, štát zakladá banky na presadenie svojich záujmov vo vybratých oblastiach podnikania alebo v oblastiach takých služieb, o ktoré nemajú iné banky záujem.
  • družstevné banky – zakladajú sa na báze podielového družstevného vlastníctva, tieto banky podnikajú formou svojpomocného hospodárenia.
  • súkromné banky – predstavujú základnú formu bankového podnikania v trhových ekonomikách, môžu mať rôznu podobu, napríklad ako akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, zmiešané komanditné spoločnosti, rodinné bankové domy a podobne.  V našich podmienkach dovoľuje súčasná legislatíva len dva typy, a to štátne banky súkromné banky typu akciových spoločností.

Podľa zamerania činností sú to :

  • univerzálne bankyvykonávajú spravidla všetky druhy bankových operácií
  • špecializované banky – zameriavajú sa na niektoré vybrané druhy bankových obchodov, resp. služieb, pri ktorých špecializácia vyplýva z cieľa bankovej činnosti, napríklad stavebné sporiteľne, investičné banky, hypotekárne banky, devízové banky a podobne.

Čo je to banka?

Čo je to banka? Je to inštitúcia, ktorá produkuje peniaze pre celý národ. Na základe historického precedensu sú pre banku resp. centrálnu banku neodmysliteľné dve špecifické privilégia. Kontrola úrokových sadzieb a kontrola peňazí v obehu – inflácie. Centrálna banka však nezásobuje vládnu ekonomiku peniazmi ale požičiava jej ich za úrok. Potom pomocou zvyšovania a znižovania množstva peňazí v obehu reguluje centrálna banka hodnotu peňazí. Je kľúčové pochopiť, že celý tento systém môže dlhodobo vytvoriť len jedinú vec – dlh. Toto tvrdenie môžem potvrdiť pretože v súčasnosti pretrváva svetová hospodárska kríza. Každé euro vydané do obehu centrálnou bankou je od nej požičaný za nejaký úrok. To znamená, že každé euro je vlastne euro + určité percento dlhu. A keďže centrálna banka má monopol na tvorbu peňazí pre celú krajinu a každé euro dá do obehu okamžite s dlhom, odkiaľ sa vezmú peniaze na splatenie tohto dlhu? Môže ich opäť vydať len centrálna banka. To znamená, že centrálna banka musí neustále zvyšovať množstvo peňazí, aby dočasne pokryla nesplatený dlh, ktorý vytvorila. A keďže nové peniaze sú opäť dané do obehu za úrok, vytvára sa ešte väčší dlh. Výsledok takéhoto systému bez kolapsu je otroctvo, pretože pre vládu a tým aj pre ľudí je nemožné vyslobodiť sa z tohto samo vytvoreného dlhu. Domnievam sa, že bankové inštitúcie sú nebezpečnejšie ako armády.