Človek je stále náročnejší a očakáva od svojej práce stále viac… Ak má možnosť vyberá si zamestnanie, ktoré sa mu najviac páči.

A zamestnávateľ si vyberá zamestnanca. Podľa možnosti takého, ktorý bude pracovať dobre a veľa. Ako naplniť očakávania z pohľadu zamestnanca ako aj z pohľadu zamestnávateľa je otázka, ktorou sa zaoberali viacerí vedci.

Psychológ Edgar Schein opísal tri modely motivácie v poradí podľa ich vzniku:

  • racionálno-ekonomický
  • sociálny
  • model sebarealizácie

Neskôr ich doplnil o štvrtý model – komplexný, ktorý pokladal za najvýhodnejší. Všetky modely predpokladajú, že ľudia majú rozličné potreby a ciele, preto ich motivujú rozličné druhy odmien a stimulov.

Vypracovanie GDPR dokumentácie od externej firmy šetrí vaše náklady

Na Slovensku vstúpilo GDPR do platnosti 25.5.2018.GDPR je nové nariadenie EP a Rady č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov. Nečakajte a nechajte si vypracovať GDPR od spoločnosti Safedata.sk, ktorá je jednotkou na trhu. GDPR (General Data Protection Regulation) výrazne posilní ochranu osobných údajov v EÚ a na Slovensku. Postupne sa zavádzalo do všetkých krajín EU. Za porušenie nových pravidiel EU zaviedlo až likvidačné pokuty.

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.