Združovanie

Murray v roku 1938 definoval potrebu afiliace („need affiliaton“ – nAff) jako potřebu vytvářet přátelství a společenské vazby, kontaktovat se s druhými lidmi, pripojovat se k nim a žít s nimi. Je to potřeba spolupracovat s lidmi a družně s nimi konverzovat; milovat; začleňovat se do sociálních skupin.

Affilacia je ďalšia potreba z Murrayho zoznamu, ktorú psychológovia intenzívne skúmali. Tento motív sa prejavuje predovšetkým snahou naväzovať priateľské a kooperatívni vzťahy s vrstovníkmi opačného pohlavia. Nezahrnuje potrebu druhých ľudí ovládať, ale skôr priania byť v spoločnosti akceptovaný a obľúbený.

Príčiny afilačnej aktivity:

Ide predpokladať, že príčinou afiliačnej aktivity sú dve základné veci:
a) pozitívna snaha byť v spoločnosti druhých ľudí a
b) vyhýbať sa samote

One thought to “Need affiliaton – združovanie”

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.