Dopyt po peniazoch

Moderná ekonómia učí, že dopyt po peniazoch je motivovaný predovšetkým potrebou ich držby. Pričom najdôležitejšie sú transakčné peniaze, ktorých najdôležitejšou funkciou je slúžiť ako výmenný prostriedok. Podobne realizácia peňažnej funkcie peňazí ako jednotky zúčtovania zjednodušuje výmenu a celý ekonomický život. Držba depozitných peňazí úzko súvisí s ich funkciou ako prostriedku akumulácie a úspor – úschova hodnoty. Transakčný dopyt – vychádza z toho, že obyvateľstvo a firmy potrebujú peniaze ako transakčný prostriedok. Zvýši sa o toľko, o koľko sa zvýši nominálny HDP. Mení sa aj vplyvom úrokovej miery. Dopyt po aktívach – ľudia si nechávajú peniaze ako uchovávateľa hodnoty.

Úvod k peniazom

Peniaze zastávajú v modernej spoločnosti významné miesto. Sú jednou z mnohých vecí, ktoré nás každodenne sprevádzajú po celý život. Ale aj jednou z mála, ktoré náš život tak podstatne ovplyvňujú. Peniaze v akejkoľvek svojej forme sú všeobecným ekvivalentom hodnoty a hrajú dôležitú úlohu v ekonomickom, sociálnom, politickom i kultúrnom vývoji spoločnosti.

Súčasný stav poslania peňazí, foriem a spôsobov ich využívania  je však výsledkom dlhodobého vývoja.