Podmienky na poskytovanie úveru sú pri všetkých úveroch dá sa povedať úplne rovnaké:

Podmienky na poskytnutie úveru

– právnická alebo fyzická osoba (podnikateľ)
• existujúci klient – minimálne 1 rok vykonáva podnikateľskú činnosť (1 ukončené účtovné obdobie)
• nový klient – minimálne 2 roky vykonáva podnikateľskú činnosť (2 ukončené účtovné obdobia)
• spĺňa stanovené kritériá VÚB banky pre bonitu podnikateľského subjektu

Požadované podklady

• potrebné pre posúdenie žiadosti o úver:
o žiadosť o úver
o daňové priznanie a účtovné výkazy za posledné ukončené účtovné obdobie a príp. k ultimu ukončeného polroka aktuálneho účtovného obdobia
o potvrdenie o výške daňovej povinnosti a doklad o zaplatení dane
• potrebné po schválení úveru
o doklady preukazujúce oprávnenie na podnikateľskú činnosť.

Nedodržanie GDPR stálo malé firmy vysoké sankcie

General Data Protection Regulation nadobudla účinnosť 25.5.2018. GDPR sa týka každého kto zhromažďuje a spracováva osobné údaje, vrátane spoločností a inštitúcií mimo EÚ, ktoré pôsobia na našom trhu. S vypracovním GDPR dokumentácie vám profesionálne pomôže spoločnosť SAFEDATA. GDPR po novom zaviedlo povinne zriadiť niektorým subjektom novú funkciu DPO (Data Protection Officer) osobu, ktorá bude dohliadať nad spracovaní osobných údajov.

One thought to “Projektový cyklus”

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.