Steve Jobs sa stal ikonou úspešnosti posledných rokov. Zaslúžil si to najmä tým, že dokázal priviesť firmu Apple do pozície svetového technologického lídra. Dnes, keď na trhu vysoko prevažuje ponuka nad dopytom, a chcete si v USA kúpiť tablet iPAD, tak musíte prísť skoro ráno pred ešte zatvorenú predajňu a postaviť sa do radu a čakať až otvoria. Ak sa trochu omeškáte, máte šancu na kúpu až na ďalší deň. Počas uplynulých dvoch rokov firmám prudko padali zisky, či dokonca veľa sa z nich zatvorilo. Firme Apple významne rástol zisk.

Svedčí o tom väčšina ich výsledkov – Apple presadila používanie myši pri počítačoch, zaviedla grafické prostredie operačného systému, zaviedla server iTunes pre legálne nahrávanie hudby, zaviedla prehrávač mp3 iPOD, ako prvá použila dotykové displeje na mobilné telefóny… Svoj prístup Jobs v roku 2007 zhrnul: „Existuje výrok Waynea Gretzkého, ktorý milujem: korčuľujem tam, kam puk smeruje, nie tam, kde je. A o toto nám v Apple šlo od samého začiatku.

Voľba stratégie

Stratégia Apple je priam čítankovým prípadom stratégie vytvárajúcej dopyt. Odlišnosť výrobkov postavená na hodnotách prinášajúcich úžitok zákazníkovi. Tento princíp je uplatňovaný už po stáročia. Dôležité je nájsť taký úžitok, ktorý je skutočne výnimočný. Dobrou správou je, že existujú overené postupy, ktoré nás dokážu priviesť k úspešným výrobkom a aj úspešnej firme. Skúsme to so stratégiou modrého oceánu.

Odhaľovanie príležitostí hodnotovej inovácie

Prax je dnes taká, že sa pýtame zákazníkov na to, čo by sme mali inovovať. Sú obľúbené rôzne marketingové výskumy, analýzy a prognózy vývoja trhu a pod. Prax však potvrdzuje, že tieto metódy sú väčšinou málo účinné. Dôvodom je to, že zákazník má na danú problematiku zúžený pohľad. Keby sa bol Apple pýtal užívateľov telefónov, čo na nich vylepšiť, asi málokto by mu bol povedal „zrušte tlačidlá a dajte tam dotykový displej“.

Na druhej strane by bolo ignorovanie potrieb trhu trestuhodné. Každý výrobok spadá do určitej oblasti. Každá oblasť má nejaké vývojové stupne. Dôležité je nájsť základné hodnotové línie tiahnuce sa celou históriou. Veľmi často je práve tu skrytá príležitosť pre ďalšie potreby trhu. Predstavme si, že sme výrobca svetelných zdrojov (žiaroviek). Začneme s tým, že si prehodnotíme históriu používania umelého svetla. Človek ho využíva od nepamäti. Najskôr to bolo horiace drevo, neskôr objavil, že živicové drevo dlhšie horí, potom objavil fakľu, sviečku, petrolejovú lampu, žiarovku. V tomto prípade je jedným z hlavných trendov hodnotovej línie predlžovanie životnosti a stability svetelného zdroja. Tento trend potvrdzujú aj úsporné žiarivky, ktoré majú až 10 násobnú životnosť ako klasická „Edisonka“. Najnovšími na trhu sú LED žiarovky, ktoré majú teoretickú životnosť až 100 tisíc hodín.

Európske nariadenie GDPR sa týka nás všetkých

Nové nariadenie GDPR z roku 2018 zaviedlo na Slovensku predovšetkým jednotnú právnu úpravu ochrany osobných údajov v celej EÚ. Sprísnili sa pravidlá spracovania osobných údajov občanov EU a zvýšili sa dramaticky sankcie. Rozšírila sa aj teritoriálna pôsobnosť, tzn. že sa začala uplatňovať na európske organizácie a aj na organizácie, ktoré nie sú usadené v EÚ, ak ponúkajú služby dotknutým fyzickým osobám v EÚ. Neváhajte ak nemáte ešte ošetrené GDPR nariadenie vo vašej spoločnosti a nechajte si vypracovať GDPR dokumentáciu u outsourcingovej spoločnosti SAFEDATA. Firma Safedata.sk vypracovala viac ako tisícky dokumentácií pre spoločnosti na celom Slovensku.

Druhou príležitosťou na hľadanie zdroja inovácií sú vývojové trendy za posledné obdobie. Napríklad v súčasnosti je trendom úspora energií. Úradníci z EU nám zobrali klasické žiarovky, a nahradili ich spomínanými úspornými žiarivkami. Šetria až 80% energie. Ďalším trendom súčasnosti je ekologická nezávadnosť. Úsporné žiarivky obsahujú ortuť, kým LED žiarovky sa javia byť ekologicky v poriadku. Každé zlepšenie výrobku vychádza z vyriešenia zákazníckych obmedzení pri využívaní doterajších výrobkov alebo služieb. Výrobok má definovaný životný cyklus – nákup, dodávka, používanie, údržba a likvidácia. V každej fáze existujú pre zákazníka rôzne obmedzenia. Tie je potrebné hľadať a odstraňovať. Takýmto spôsobom dostaneme zoznam potenciálnych vylepšení nášho výrobku, ktoré si klasifikujeme podľa významu.