Úrokové sadzby sú pre podnikanie dôležité z hľadiska financovania podniku a jeho investícií z cudzích zdrojov ako aj investorov čerpajúcich finančné prostriedky pre svoje investície. Rast úrokových sadzieb je v poslednom období vyvolaný finančnou krízou, ktorá vyvoláva medzi poskytovateľmi úverov nedôveru voči jej dlžníkom z hľadiska schopnosti splácania a bonity. Z tohto dôvodu zvyšujú ceny úrokových sadzieb. Výsledkom je že úvery nie sú dostupné alebo ich využitie nie je výhodné. To spôsobuje, že sa znižuje objem obchodovaných finančných prostriedkov – v obehu je menej peňazí, čo má negatívny dopad v podobe spomaľovania ekonomiky, rastu inflácie, zvyšovania cien a ďalej vyvoláva vlnu negatív…. až po zvyšovanie nezamestnanosti.

Úrokové sadzby na trhu rástli od roku 2005, kedy v júli 2006 dosiahli rekordnú hodnotu 5,25%, čo bola reakcia na ekonomickú situáciu a vývoj v krajine (opísaný pri HDP a inflácii) . FED začala vykonávať opatrenia, ktoré znamenali znižovanie úrokových sadzieb a tým poskytnutie likvidných prostriedkov pre trhy. Americká centrálna banka tak tento ukazovateľ znížila z hodnoty 5,25 % celkom deväťkrát počas posledných 13 mesiacov, v reakcii na rozšírenie kolapsu hypotekárneho trhu do celého sveta. Fed sa snaží odvrátiť následky dlhotrvajúcej krízy a zároveň si v prípade potreby nechal otvorené zadné vrátka na ďalšie zníženie úrokov.

Súčasný stav úrokových sadzieb je pre spoločnosti z hľadiska ich výšky lákavý, ale je slabou náplasťou na pokračujúce dopady finančnej krízy.

Pre spoločnosť Microsoft je však pozitívnym prvkom, ktorý mu môže pomôcť pri získavaní peňazí.

Porovnanie s indexmi burzy

Vývoj kurzu akcií Microsoft Corporation oproti hlavným burzovým indexom Dow Jones, S&P 500, Nasdaq je podľa nášho názoru priaznivý. Od roku novembra 2007 do novembra 2008 sa pohybovali ceny akcií spoločnosti na úrovni spomínaných indexov a k 28. Októbru 2008 dosahoval medziročný pokles o 30%, podobne s 30% bol na tom Dow Jones index, S&P 500 bolo na tom o niečo horšie s 35% medziročný, poklesom a Nasdaq s 36% poklesom. V určený termín mali teda akcie spoločnosti najnižšiu hodnotu medziročného poklesu spolu Dow Jones indexom. Z toho vyplýva, že má spoločnosť Microsoft corporation pevné a stabilné postavenie v rámci trhu, čomu nasvedčoval aj vývoj v spomínanom období.