Herzberger so svojimi spolupracovníkmi na základe empirického rozboru analyzoval odpovede na otázky technických a ekonomických pracovníkov v Pittburgu.

Pracovníci mali opísať situácie, ktoré im v práci prinášajú spokojnosť alebo nespokojnosť. S pracovnou spokojnosťou sa väčšinou spájali výrazy ako dosiahnutie výsledkov, ocenenie, vlastná práca, zodpovednosť, osobný rozvoj. Išlo vo veľkej miere o určité vnútorné faktory – motivátory.

Na druhej strane pri situáciách nespokojnosti sa vyskytli faktory viac vonkajšie – hygienické. Na vyjadrenie úrovne spokojnosti nestačí jedna rovina, ale sú dve, opakom spokojnosti je žiadna spokojnosť. Pri primeranom naplnení ich pracovníci nesledujú.

Herzbergerová teória faktorov sa dáva do súvisloti s Maslowovou hierarchiou potrieb.

Porovnanie Maslowovej teórie a Herzbergerovej teórie

Potreba sebarealizácie Dosahovanie úspechov v práci

Profesionálny rast

Reálna zodpovednosť

Motivátory
Potreba uznania Hodnota práce ako takej

Uznanie za prácu

Motivátory
Potreba spolupatričnosti Medziľudské vzťahy

Rekreačné, kultúrne vymoženosti

Hygienické faktory
Potreba istoty Fyzikálne podmienky práce Hygienické f.
Fyziologické potreby Plat a mzda Hygienické f.
Maslow Herzberger Herzberger

Vypracovanie GDPR dokumentácie od externej firmy šetrí vaše náklady

Na Slovensku vstúpilo GDPR do platnosti 25.5.2018.GDPR je nové nariadenie EP a Rady č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov. Nečakajte a nechajte si vypracovať GDPR od spoločnosti Safedata.sk, ktorá je jednotkou na trhu. GDPR (General Data Protection Regulation) výrazne posilní ochranu osobných údajov v EÚ a na Slovensku. Postupne sa zavádzalo do všetkých krajín EU. Za porušenie nových pravidiel EU zaviedlo až likvidačné pokuty.

Podľa Adaira sa obe teórie zhodujú v rade základných predpokladov o sebarealizácii. V protiklade k prevažne holistickému náhľadu Maslowa je Herzbergerov prístup rozdelený do dvoch skupín. Je možné, že opačné konce kontinua chovania človeka prinášajú kvalitatívne rozdiely. Napríklad fyziologické potreby, potreba istoty a sociálne potreby, môžu vyvolať nespokojnosť, pokiaľ neboli naplnené, ale podľa Herzbergera majú len malú silu uspokojenia.

Na rozdiel od toho uspokojené potreby uznania, sebarealizácie a profesionálneho rastu môžu viesť k pozitívnejšiemu a dlhodobejšiemu pocitu spokojnosti. V tomto smere sa prístupy Maslowa a Herzbergera zhodujú.

Ani Herzbergerovu teóriu nemožno považovať za absolútne dokonalú v zmysle platnosti a účinnosti pre všetkých pracujúcich rovnako. Jej prínos pre manažérsku prax je nesporný, pretože teória poskytuje návod na projektovanie pracovných miest. Od jej vzniku sa začali rozvíjať metódy obohacovania práce.

V súvislosti s ovplyvňovaním výsledkov práce sa neuvažuje už len o fyzických rezervách jej držiteľa, alebo o význame sociálnych vzťahov, či o nasycovaní nedostatkových potrieb. Práca ako taká je považovaná za hnaciu silu aktivity človeka.

2 thoughts to “Herzbergova dvojfaktorová teória motivácie zameraná na obsah

  • http://extrachilli-slot.com

    Great online game https://extrachilli-slot.com/ where you can make money, buy yourself a new phone or a car, close the mortgage on your apartment and only one month, quick to register and win.

    Odpovedať
  • zoritoler imol

    Thank you, I’ve just been searching for information about this topic for a long time and yours is the greatest I’ve discovered so far. However, what about the bottom line? Are you certain concerning the supply?

    Odpovedať

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.