Predstavitelia strategického manažmentu

Odborníkov v oblasti strategického manažmentu, resp. jeho vykonávateľov nazývame strategický manažéri alebo stratégovia. Tak isto ako sa vyvíjal strategický manažment, postupne sa zdokonaľovali ak stratégovia, menilo sa ich vnímanie.

Na základe doteraz získaných informácií, ktoré získali rôzni autori môžeme stratégov rozdeliť do týchto skupín:
– intuitívni stratégovia,
– stratégovia racionalisti.

Intuitívny stratégovia dosahovali svoje úspechy vďaka „intuitívnom chápaní základných strategických a pojmov a súvislosti“ . Na podnik sa pozerali ako na model nazývaný strategický triangel alebo model strategických troch C. Tento model bol hlavnou oporou pri stanovovaní cieľov a stratégií a ich dosahovaní.

Zostavený z:
– corporation – podnik,
– customers – zákazníci,
– competitors – konkurencia.

Európske nariadenie GDPR sa týka nás všetkých

Nové nariadenie GDPR z roku 2018 zaviedlo na Slovensku predovšetkým jednotnú právnu úpravu ochrany osobných údajov v celej EÚ. Sprísnili sa pravidlá spracovania osobných údajov občanov EU a zvýšili sa dramaticky sankcie. Rozšírila sa aj teritoriálna pôsobnosť, tzn. že sa začala uplatňovať na európske organizácie a aj na organizácie, ktoré nie sú usadené v EÚ, ak ponúkajú služby dotknutým fyzickým osobám v EÚ. Neváhajte ak nemáte ešte ošetrené GDPR nariadenie vo vašej spoločnosti a nechajte si vypracovať GDPR dokumentáciu u outsourcingovej spoločnosti SAFEDATA. Firma Safedata.sk vypracovala viac ako tisícky dokumentácií pre spoločnosti na celom Slovensku.

Okrem intuície sú v práci stratégov dôležité aj tieto vlastnosti:
– kreativita – vytvárať alternatívy riešenia,
– odvaha – nebáť sa zariskovať
– schopnosť motivovať zamestnancov – tí sú často krát kľúčom k úspechu podniku.

Stratégovia racionalisti využívajú vo svojej práci narozdiel od intuitívnych logiku a racionálne vnímanie situácie. Každá stratégia musí byť vytvorená na základe vykonanej analýzy.

Pre vytvorenie stratégie využívajú najmä tieto faktory:
– rozpočty,
– finančné plánovanie,
– kontrola .

Hlavné činnosti stratégov (strategických manažérov) v súčasnosti:

– tvorba stratégií,
– propagácia vytvorenej stratégie
implementácia stratégie,
– analýza a vyhodnotenie všetkých faktorov pri tvorbe stratégie,
– vedenie a motivovanie zamestnancov.

4 thoughts to “PREDSTAVITELIA – VYKONÁVATELIA – STRATEGICKÉHO MANAŽMENTU

 • Affiliate Programs Review

  Great ranking of Affiliate Programs Review casino and sports betting affiliate programs, Great affiliate programs only with us, review, ranking

  Odpovedať
 • Binance代码

  Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me?

  Odpovedať
 • OkEIWSmgRXL

  RWUdHGJofr

  Odpovedať
 • PeterNelty

  Точно актуальные новости подиума.
  Актуальные мероприятия лучших подуимов.
  Модные дома, бренды, высокая мода.
  Приятное место для трендовых хайпбистов.
  https://breakmoda.ru/

  Odpovedať

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.