Podľa racionálno-ekonomického modelu ľudí motivujú v prvom rade ich vlastné záujmy. Konajú tak, aby maximalizovali svoje finančné a materiálne odmeny. Z toho vyplýva, že úsilie ľudí možno do značnej miery ovplyvňovať prideľovaním alebo odoberaním finančných odmien.

Základ tvorí teória vychádzajúca z nasledujúcich predpokladov o zamestnancoch:

 • majú sklon k pasivite
 • majú rôznorodé psychologické motívy
 • majú sklon vynakladať skôr menšie než väčšie úsilie
 • neprejavujú ochotu preberať na seba zodpovednosť
 • práca ich zaujíma podľa toho, čo im môže priniesť finančne

Hoci materiálne odmeny sú dodnes nepochybne dôležitým zdrojom motivácie mnohých ľudí, model predstavuje príliš zjednodušený pohľad na ľudskú povahu. Dôležitou otázkou sa stáva aj kvalita pracovného života.

Množstvo podnikateľov si na začiatku svojho „biznisu“ neuvedomí aké veľké je množstvo rizík, ktoré sú s danou činnosťou spojené. Tieto rizika môžu byť vyvolané z viacerých činností v celkovom danom procese riešenia podnikateľskej problematiky, alebo môžu byť náhodné a v oboch prípadoch môžu viesť až k likvidácií sro. Pri tomto spôsobe ukončenia podnikania je však dôležité (v každom záujme podnikateľa) aby bol zastúpený skupinou odborníkov, nakoľko tento proces je časovo náročnejší a vyžaduje si informovanosť a zorientovanosť v danej problematike likvidácie sro.

Predpoklady, na ktorých sa zakladal racionálno-ekonomický model, evidentne nie sú zlučiteľné s tým, ak organizácie potrebujú využiť energiu, kreativitu, zručnosti a nadšenie svojich zamestnancov.

2 thoughts to “Racionálno ekonomický model podľa Edgara Scheina

 • inscreva-se na binance

  I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article.

  Odpovedať
 • binance-

  I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article.

  Odpovedať

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.