Malé a stredné podniky

V rámci rozvinutých ekonomík sú považované za najpružnejšiu, najprogresívnejšiu, a teda aj najdôležitejšiu súčasť ekonomiky. Z tohto dôvodu krajiny EU, ale aj iné rozvinuté krajiny, venujú stavu MSP maximálnu pozornosť a sústavne prijímajú opatrenia na jeho rozvoj. Ich štatistiky svedčia o tom, že podpora malého a stredného podnikania sa stala v posledných 20 – 25 rokoch významnou súčasťou celkovej hospodárskej stratégie ekonomicky vyspelých krajín.

Hlavne po prvom ropnom šoku na konci 60-tych rokov a hospodárskej recesii v prvej polovici 70-tych rokov sa ukázalo, že väčšia pružnosť malých a stredných podnikov im umožňuje rýchlejšie prekonať následky kríz celých odvetví a odštartovať nevyhnutné štrukturálne zmeny.

Prísnejšie pravidlá a vyššie sankcie za nedodržanie GDPR

General Data Protection Regulation nadobudla účinnosť 25.5.2018. Jeho cieľom je predovšetkým chrániť práva občanov Európskej únie proti neoprávnenému spracovávaniu s ich osobnými alebo citlivými údajmi. Spoločnosť Safedata.sk ponúka od roku 2018 vypracovanie GDPR dokumentácie pre malé a stredné spoločnosti. Európske GDPR nariadenie zaviedlo nové pravidlá, ktoré naviac sprísnili výškami pokút.

Štatistiky

Štatistiky z posledných rokov dokazujú, že malé a stredné podniky v krajinách EU predstavujú 80 – 99% podnikateľských subjektov, tvoria 45 – 75%-ný podiel na zamestnanosti a produkujú 40 – 60% hrubého domáceho produktu. O dôležitosti tejto kategórie svedčí aj to, že sa stala predmetom samostatnej kapitoly pre prijatie do EU a práve doterajší prístup k malým a stredným podnikom v SR je dôvodom toho, že táto kapitola je považovaná v súčasnosti za bezproblémovú.

Oproti roku 2006 sa na Slovensku podľa údajov Štatistického úradu SR zaregistroval nárast počtu fyzických osôb – podnikateľov o 2,9 %, keď sa v jeho registri koncom roku 2007
nachádzalo celkovo 399 641 fyzických osôb – podnikateľov. Z tohto počtu bolo 374 382
živnostníkov, 16 725 osôb podnikajúcich v slobodných povolaniach a 8 534 samostatne hospodáriacich roľníkov.

One thought to “Vymedzenie, funkcie a finančné zdroje malých a stredných podnikov”

  • http://book-of-dead-games.com

    Spending time in Slot Book of Dead and betting for money is very profitable, especially because, you don’t need to place big bets. Also there is an opportunity to https://book-of-dead-games.com/ play in Demo Book of Dead it is free just to win, that is why this game is liked by thousands of people.

    Odpovedať

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.