Teórie motivácie

Motívom ľudského správania je teda napĺňanie potrieb, pričom základnými zložkami tohto procesu je odstraňovanie nepríjemných pocitov a navodzovanie pocitov príjemných. Motivácia spočíva v nájdení harmónie medzi tým, čo konkrétny človek pociťuje ako svoje vnútorné potreby, a tým, čo by mal pre firmu vykonávať. Zlaté pravidlo motivácie by sme mohli formulovať asi takto: Neprerábajte ľudí k […]

Čítať viac
Model sebarealizácie podľa Edgara Scheina

Obidva doteraz spomínané modely uvádzali, že sa ľudia usilujú uspokojiť rozličné potreby, či už ekonomické alebo sociálne. Podľa Maslowa je nesmierne dôležitá potreba sebarealizácie – potreba naplnenia svojich schopností a potenciálu, túžba rásť. Toto konštatovanie viedlo k preformulovaniu toho, čo motivuje ľudí. Ťažisko manažmentu sa presúva na pomoc ľuďom pri hľadaní ich schopností. Úlohou ľudí […]

Čítať viac
Sociálny model podľa Edgara Scheina

Koncom 20. storočia prebiehali v Harwthorne rozličné druhy štúdia zamerané na to, aby odhalili vplyvy rozličných faktorov na produktivitu práce. Zistilo sa, že zvýšenie produktivity bolo vyvolané novými sociálnymi vzťahmi, ktoré sa vytvorili medzi pracovníkmi, ich nadriadenými a výskumným tímom. Výskum ukázal aj to, že ľudia pozitívne reagujú na to, keď sa im venuje pozornosť […]

Čítať viac
Racionálno ekonomický model podľa Edgara Scheina

Podľa racionálno-ekonomického modelu ľudí motivujú v prvom rade ich vlastné záujmy. Konajú tak, aby maximalizovali svoje finančné a materiálne odmeny. Z toho vyplýva, že úsilie ľudí možno do značnej miery ovplyvňovať prideľovaním alebo odoberaním finančných odmien. Základ tvorí teória vychádzajúca z nasledujúcich predpokladov o zamestnancoch: majú sklon k pasivite majú rôznorodé psychologické motívy majú sklon […]

Čítať viac
Modely motivácie podľa psychológa Edgara Scheina

Človek je stále náročnejší a očakáva od svojej práce stále viac… Ak má možnosť vyberá si zamestnanie, ktoré sa mu najviac páči. A zamestnávateľ si vyberá zamestnanca. Podľa možnosti takého, ktorý bude pracovať dobre a veľa. Ako naplniť očakávania z pohľadu zamestnanca ako aj z pohľadu zamestnávateľa je otázka, ktorou sa zaoberali viacerí vedci. Psychológ […]

Čítať viac
Motivácia a stimulácia zamestnancov pre lepší výkon

Predpokladajme, že s firemnými myšlienkami sú oboznámení všetci zamestnanci firmy, zároveň chápu ich súvislosť s prácou, ktorú vykonávajú. Nemusia však byť oslovení týmito myšlienkami natoľko, aby ich prijali za svoje. Kde by sme mohli nájsť nejaký impulz, ktorý dokáže inšpirovať človeka k práci pre plnenie firemných myšlienok a cieľov? Tieto podnety by sme mohli hľadať […]

Čítať viac
Motivácia a stimulovanie zamestnancov

Kto je dobrý zamestnávateľ? Ten, kto ponúka zamestnancom najvyššie platy? Či ten, kto ponúka najviac zamestnaneckých výhod? Spoločnosť ústretová k rodine? Alebo firma, ktorá má prepracovanú firemnú kultúru? Otázky, kto je dobrý zamestnávateľ a čo všetko robí pre zamestnancov, sa v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou môžu zdať bizarné. Ľudia sú radi, keď získajú prácu a […]

Čítať viac