Teória a koncepcia medzinárodného obchodu

Vyznam teorie MO v procese globalizacie a integracie Teórie MO sa javia ako výlučne teoretická záležitosť. Praktické využitie teórií MO vyplýva z toho čím sa zaoberajú: – celková hospodárska politika – zahraničná hospodárska a obchodná politika – činnosť integračných orgánov – regulovanie zložitých procesov prepojenia trhových ekonomík, činnosť medzinárodných organizácií ako WTO, IMF Slúžia ako […]

Read more
Svetové hospodárske prostredie a medzinárodné podnikanie

Význam svetového hospodárskeho prostredia (SHP) pre medzinárodné podnikanie SH – zložitý celosvetový organizmus ekonomicko- politickej povahy, tvorený ekonomickými komplexmi a vzťahmi medzi nimi predstavuje reálne prostredie pre MP firiem aj pre vývoj ekonomík. Ekonomický komplex, ako základný prvok, subjekt SH , disponuje 8 znakmi: 1. Prírodné podmienky (dané prírodou- suroviny) 2. Ekonomické podmienky (dané činnosťou […]

Read more
Svetové hospodárske prostredie

Firemné motivácie zapájania do MO Rozšírenie obratu firmy (expanzia predaja) – je limitovaná potenciálnym počtom zákazníkov, ich kúpyschopnosťou, postavením firmy vo vzťahu ku konkurencii a kvalitou produkcie či služieb ktoré firma na trhu ponúka. Získavanie zdrojov – distribútori využívajú komparatívne prednosti jednotlivých národných ekonomík, chcú umožniť diverzifikované možnosti nákupu z hľadiska sortimentu, ceny Diverzifikácia predaja […]

Read more
Svetové hospodárstvo a jeho vývojové tendencie

Svetové hospodárstvo a jeho vývojové tendencie Základom je rýchly rast produktivity práce v období industriálnej ekonomiky. Rast produktivity práce je spájaný s medzinár. deľbou práce a rozvojom medz. obch. Hnacou silou bol obchod, kt. umožnil rýchlejšie získavanie zdrojov a akumuláciu kapitálu, aby sa mohla rozvíjať priemyselná výroba. Svetové hospodárstvo sa sformovalo koncom 18. storočia a […]

Read more